Struktura > Pracownie > Immunologii Doświadczalnej > Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Aktualnie prowadzone projekty badawcze


  1. NCN: 201/15/B/NZ6/01565 (OPUS): Udział oksydazy cholesterolowej Mycobacterium tuberculosis w modulacji drogi sygnałowej zależnej od TLR2 w makrofagach i neutrofilach ludzkich.
    Kierownik: dr hab. Magdalena Klink 09.2015-08.2018

  2. NCN: 2015/17/B/NZ3?03764 (OPUS): Wgląd w mechanizm odpowiedzi komórek raka jajnika na działanie nukleozydów adeninowych modyfikowanych klasterami metalokarboranów o potencjalnych właściwościach anty-proliferacyjnych i pro-apoptotycznych.
    Kierownik: dr Katarzyna Bednarska 03.2016-03.2019
Struktura > Pracownie > Immunologii Doświadczalnej > Aktualnie prowadzone projekty badawcze