Struktura > Pracownie > Immunologii Doświadczalnej

Kierownik


Prof. dr hab. Magdalena Klink

Edukacja:

 1. 2017 - tytuł profesora nauk medycznych, specjalność biologia medyczna,
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 2. 1990 - tytuł magistra biologii, specjalność mikrobiologia, Uniwersytet Łódzki
 3. 1994 - stopień doktora nauk biologicznych, specjalność immunologia, Uniwersytet Łódzki
 4. 2005 - stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych,
  specjalność immunologia, Uniwersytet Łódzki

Przebieg pracy naukowej:

 1. 1988-2010 - Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi/Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi, (asystent, adiunkt, docent)
 2. 2010-nadal - Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi, profesor nadzwyczajny, (od 2016: kierownik Pracowni Immunologii Doświadczalnej)

Staże zagraniczne:

 1. 1996 - Department of Immunology, College of Natural Sciences Chungnam National University, 12 miesięcy

Funkcje:

 1. 2005-2008 - współtwórcą Biuletynu Naukowego (Current Awareness Bulletin) dla firmy Novartis Pharma AG
 2. Od 2007 - członek Komitetu Redakcyjnego „Mediators of Inflammation”
 3. Od 2016 – zastępca przewodniczącego Komisji do spraw Przyjmowania i Przeprowadzania Obron Rozpraw Doktorskich przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN
 4. Od 2016 – członek Komisji Biotycznej przy Uniwersytecie Łódzkim
 5. 2016 – członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji „Experts Meeting on Gynecologic Oncology” San Antonio

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa II stopnia, 1992
 2. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, zespołowa, 1994
 3. Nagroda Dyrektora IBM PAN, 2014
 4. Nagroda Komitetu Mikrobiologii PAN w konkursie im. Prof. Bassalika za współautorstwo pracy, 2015.
Struktura > Pracownie > Immunologii Doświadczalnej