Zespół


  1. Dr hab. n. med. Anna S. Świerzko, prof. IBM PAN
  2. Mgr Agnieszka Szala-Poździej, asystent
  3. Mgr Anna Sokołowska, asystent (niepełny wymiar, czas określony)
  4. Mgr Mateusz Michalski, asystent (niepełny wymiar, czas określony)
  5. Mgr Łukasz Eppa, asystent (niepełny wymiar, czas określony)