Profil badań


Zainteresowania naukowe zespołu obejmują odporność wrodzoną, przede wszystkim czynniki aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej. Badania w tym kierunku rozpoczęliśmy pracami dotyczącymi wstrząsu endotoksycznego fazy późnej (wstrząsu anafilaktoidalnego), zależnego od oddziaływania kompleksu MBL-MASP z lipopolisacharydem. Następnie, podjęliśmy badania mające na celu ocenę znaczenia MBL (ostatnio także innych niż MBL kolektyn aktywujących dopełniacz), fikolin oraz proteaz MASP w chorobach zakaźnych, nowotworowych I autoimmunizacyjnych człowieka i udziału wymienionych czynników w procesach patofizjologicznych. Prowadzimy zarówno badania mutacji/polimorfizmów genów, ich ekspresji, jak i  stężeń/aktywności ich produktów w płynach ustrojowych. 
Zajmujemy się także oddziaływaniem czynników rozpoznania drogi lektynowej z komórkami pro- i eukariotycznymi, jego podstawami molekularnymi i konsekwencjami biologicznymi.

Główne kierunki badawcze Pracowni:

  1. mechanizmy wstrząsu anafilaktoidalnego zależnego od interakcji kolektyn I fikolin z LPS
  2. znaczenie czynników aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u noworodków (np. związki z podatnością na zakażenia, wiekiem ciążowym/urodzeniową masa ciała)
  3. znaczenie tych czynników w nawracających/ciężkich zakażeniach, chorobach układu pokarmowego (przewlekłe zapalenie żołądka, nieswoiste zapalenie jelit), zapaleniu stawów, komplikacjach pooperacyjnych u dzieci
  4. znaczenie tych czynników w nowotworach układu krwiotwórczego i raku jajnika
  5. znaczenie tych czynników w niektórych zakażeniach i chorobach z autoagresji u dorosłych
  6. identyfikacja struktur docelowych dla czynników rozpoznania związanych z aktywacją dopełniacza na drodze lektynowej w komórkach drobnoustrojów
  7. identyfikacja struktur docelowych dla tych czynników w komórkach nowotworowych

Dzięki niezwykle cennej współpracy z naukowcami i lekarzami, nasz zespół współtworzy wielospecjalistyczną, międzynarodową sieć badawczą. Współpracujemy między innymi z takimi Placówkami jak: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN  (Wrocław), Uniwerstytet Medyczny w Łodzi, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Nauk Medycznych w Poznaniu, Instytut-Centrum Zdrowia Matki Polki (Łódź), Uniwersytet Śląski (Katowice), Regionalny Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika (Łódź), Instytut Hematologii i Transfuzjologii (Warszawa), Centrum Onkologii (Oddział w Gliwicach), Scottish National Blood Transfusion Service, National Science Laboratory, (Edinburgh, Wielka Brytania), Aarhus University (Dania), Southern Demnark University (Dania) Tokai University (Japonia) i University of Helsinki (Finlandia).

(więcej informacji)