Struktura > Pracownie > Immunobiologii Zakażeń > Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Aktualnie prowadzone projekty badawcze


 1. 2013/11/B/NZ6/01739; Badanie znaczenia czynników specyficznych dla aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u osób chorych na nowotwory hematologiczne poddawanych autologicznym przeszczepom macierzystych komórek krwiotwórczych; NCN; OPUS (zakończenie planowane w 2017 r.)
  Kierownik: dr hab. Maciej Cedzyński
 2. 2014/13/N/NZ5/03665; Mechanizm i konsekwencje oddziaływania Fikoliny-3 z ludzkimi komórkami nowotworowymi; NCN; PRELUDIUM; (zakończenie planowane w 2017 r.)
  Kierownik: mgr Mateusz Michalski
 3. 2012/07/N/NZ6/02964; Badanie znaczenia fikolin w odporności przeciwzakaźnej osób chorych na ostrą białaczkę szpikową, poddanych chemioterapii; NCN; PRELUDIUM (zakończenie planowane w 2018 r.)
  Kierownik: mgr Anna Sokołowska
 4. 2015/17/B/NZ6/04250; Uwarunkowane genetycznie i regulowane epigenetycznie niedobory fikoliny-2 w podatności na zakażenia noworodków urodzonych przedwcześnie; NCN; OPUS; (zakończenie planowane w 2019 r.)
  Kierownik: dr hab. Anna Świerzko
Struktura > Pracownie > Immunobiologii Zakażeń > Aktualnie prowadzone projekty badawcze