Struktura > Pracownie > Immunobiologii Zakażeń > Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Aktualnie prowadzone projekty badawcze


  1. 2015/17/B/NZ6/04250; Uwarunkowane genetycznie i regulowane epigenetycznie niedobory fikoliny-2 w podatności na zakażenia noworodków urodzonych przedwcześnie; NCN; OPUS; (zakończenie planowane w 2020 r.)
    Kierownik: dr hab. Anna Świerzko
Struktura > Pracownie > Immunobiologii Zakażeń > Aktualnie prowadzone projekty badawcze