Zespół


    1. dr inż. Marta Majchrzak

    2. dr Arkadiusz Wojtasik

    3. mgr inż. Anna Kubiak