Struktura > Pracownie > Genetyki Molekularnej > Lista wybranych publikacji

Lista wybranych publikacji


Rok 2006

J Mol Biol

SOS Repair and DNA Supercoiling Influence the Genetic Stability of DNA Triplet Repeats in Escherichia coli

Majchrzak M., Richard P. Bowater, StaczekP. and Parniewski P.
2006, doi:10.1016/j.jmb.2006.08.093,

2006 Dec 8;364(4):612-24

Wydawnictwo SGGW

Sekwencje TRS w diagnostyce i analizie epidemiologicznej Mycobacterium tuberculosis.”

Wojtasik A, Zwolska Z., Augustynowicz-Kopeć E., Dziadek J., Parniewski P.: publikacja w materiałach zjazdowych IX Konferencji „Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych i Biotechnologii” SGGW, Warszawa, 2.XII.2006r

Rok 2007

Canadian Journal of Microbiology

Chromosomal model for analysis of a long CTG/CAG tract stability in wild type Escherichia coli and its nucleotide excision repair mutants.

Szwarocka S.T., Stączek p. and Parniewski P.

2007, tom, 53, strona 860-868,

Rok 2008

Rok 2009

Acta Biochim Pol

Kaufman-Szymczyk A., Wojtasik A., Parniewski P., Białkowska A., Tkaczuk K., and TurkiewiczM.:

Identification of the csp gene and molecular modelling of the CspA-like protein from Antarctic soil-dwelling psychrotrophic bacterium Psychrobacter sp. B6.

2009;56(1):63-9. Epub 2009 Feb 24

J Clin Microbiol

Adamus-Bialek W., Wojtasik A., Majchrzak M., Sosnowski M., and Parniewski P.: (CGG)4-based PCR as a Novel Tool for Uropathogenic Escherichia coli Discrimination: Comparison with ERIC-PCR.

2009, 47,12,3937-3944

Rok 2010

Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

tytuł; „Choroby genetyczne człowieka powodowane przez ekspansje traktów polialaninowych”

autor; Marta Majchrzak, Paweł Parniewski

rok, 2009, XXII, strony 65-79


Struktura > Pracownie > Genetyki Molekularnej > Lista wybranych publikacji