Struktura > Pracownie > Genetyki Molekularnej

Kierownik Pracowni

Dr hab. Paweł Parniewski, prof. IBM PAN

Struktura > Pracownie > Genetyki Molekularnej