Kierownik


Prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Przebieg edukacji Naukowej:

 1. 2008: tytuł profesora, Uniwersytet Łódzki
 2. 1999: stopień doktora habilitowanego, Uniwersytet Łódzki, większość eksperymentów stanowiących podstawę habilitacji wykonano w zespole prof. Adama Jaworskiego (Centrum Mikrobiologii I Wirusologii, Polskiej Akademii Nauk) oraz dr Johnjoe McFadden (School of Biological Sciences University of Surrey, Guildford, UK). Tytuł rozprawy: “Ruchome element genetyczne Mycobacterium tuberculosis complex jako narzędzia diagnostyczne i epidemiologiczne.”
 3. 1990 – 1993 stopień doktora w dziedzinie mikrobiologii. Uniwersytet Łódzki, większość eksperymentów wchodzących w skład dysertacji wykonano w zespole prof. Adama Jaworskiego (CMiW PAN). Tytuł rozprawy: “Molekularne i genetyczne badania szybko rosnących mykobakterii zdolnych do biotransformacji steroli”.
 4. 1985  1990: tytuł magistra w dziedzinie mikrobiologii. Uniwersytet Łódzki

Przebieg kariery naukowej:

 1. 2013-obecnie: Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej, Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN), Lodowa 106, 93-232 Łódź
 2. 2009 – 2012 z-ca Dyrektora  IBM PAN, Lodowa 106, 93-232 Łódź
 3. 2010 – 2016; Profesor , Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
 4. 2008 – obecnie: Profesor, Kierownik Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium, IBM PAN, Lodowa 106, 93-232 Łódź
 5. 2004 – 2008: Kierownik Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium, Centrum Biologii Medycznej PAN, Lodowa 106, 93-232 Łódź
 6. 2002 – 2003: Kierownik Pracowni Genetyki, CMiW PAN, Lodowa 106, 93-232 Łódź
 7. 1999 – 2002: Stypendysta Fulbright’a (9 miesięcy) oraz postdoc w laboratorium prof. Malini Rajagopalan, Dept. of Biochemistry, University of Texas, Health Centre at Tyler, Texas, U.S.A.
 8. 1993 – 1999: adiunkt w zespole Prof. Adama Jaworskiego, CMiW PAN, Lodowa 106, 93-232 Łódź
 9. 1994 – 1995: Stypendysta JSPS (12 miesięcy) w laboratorium Prof. Yoshikatsu Murooka, Dept. of Fermentation Technology, Faculty of Engineering, Hiroshima University, Japan