Struktura > Pracownie > Epigenetyki > Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone projekty badawcze


 

  1. „Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17 człowieka.” (nr 2015/18/E/NZ5/00733); lata 2016-2021

  2. „Zastosowanie sztucznej inteligencji opartej na uczeniu maszynowym do poszukiwania nowych substancji modulujących aktywność receptorów RORgamma/RORgammaT.” (nr 2019/33/B/NZ7/00795); lata 2020-2023

  3. „Epigenetyczna immunomodulacja zależna od elementów mikrobiomu. Model pośrednich i bezpośrednich oddziaływań komórek Th17 i Treg ze Staphylococcus aureus w przebiegu łuszczycy.” (nr 2020/37/B/NZ5/01029); lata 2021-2024
Struktura > Pracownie > Epigenetyki > Aktualnie prowadzone badania