Struktura > Pracownie > Chronobiologii > Źródła finansowania

Źródła finansowania

Grant MNiSW „Układ melatoninergiczny w siatkówce i szyszynce indyka – nowe aspekty regulacji syntezy hormonu i aktywności receptorów melatoninowych”.

Struktura > Pracownie > Chronobiologii > Źródła finansowania