Struktura > Pracownie > Chronobiologii > Stosowane rutynowo techniki badawcze

Stosowane rutynowo techniki badawcze


  1. Pierwotne hodowle komórkowe.

  2. RT

  3. Pomiary syntezy cAMP i IP3.

  4. Proliferacja komórek z wykorzystaniem testu z wbudowywaniem [3H]tymidyny

  5. MTT

  6. Pomiar aktywności kaspazy-3

  7. RIA melatoniny

Struktura > Pracownie > Chronobiologii > Stosowane rutynowo techniki badawcze