Struktura > Pracownie > Chronobiologii > Lista wybranych publikacji

Lista wybranych publikacji


Rok 2006

Gen. Comp. Endocrinol.

Diurnal and circadian rhythms in melatonin synthesis in the turkey pineal gland and retina.

Zawilska J.B., Lorenc A., Berezińska M., Vivien-Roels B., Pevet P., Skene D.J.(2006)

145: 162-168.

Chronobiol. Int.

Daily oscillation in melatonin synthesis in the turkey pineal gland and retina: diurnal and

circadian rhtythms.

Zawilska J.B., Lorenc A., Berezińska M., Vivien-Roels B., Pevet P., Skene D.J. (2006)

23: 341-350.

Magazyn Okulistyczny

Melanopsynowe komórki zwojowe siatkówki jako nowa klasa fotoreceptorów.

Zawilska J.B., Czarnecka K.

2006: tom II vol. 2(10): 81-87.

Postępy Biochemii

Białka 14-3-3: Rola w regulacji biosyntezy melatoniny.

Rosiak J., Zawilska J.B.

2006:. 56: 35-41.

Post. Biologii Komórki

Melanopsyna – nowo odkryty chronobiologiczny receptor światła.

Zawilska J.B., Czarnecka K.

2006: 33: 229-246.

Post. Psych. Neurol.

Zespół Smith-Magenisa – zaburzenia psychoneurologiczne.

Zawilska J.B.

2006: 15: 165-170.

Wszechświat

Melatonina (”hormon ciemności”) – krótka historia o tym, jak ważna jest sygnalizacja centralnego zegara biologicznego.

Berezińska M., Lorenc A., Zawilska J.B.

2006: 107: 5-9.

Rok 2007

Pharmacological Reports

Regulation of serotonin N-acetyltransferase activity in the chick pineal gland by UV-A and white light: role of MK 801- and SCH 23390-sensitive retinal signals.

Zawilska J.B., Lorenc A., Berezińska M.

2007: 59: 408-413

Poultry Sci.

Photoperiod-dependent changes in melatonin biosynthesis in the turkey pineal gland and retina.

Zawilska J.B., Lorenc A., Berezińska M, Vivien-Roels B., Pevet P., Skene D.J

2007, 86: 1397-1405

Akademia

W rytmie ciemności.

Nowak J.Z., Zawilska J.B.

2007: 1 (9): 24-27.

Sen

Zaburzenia snu w chorobie Parkinsona: charakterystyka i leczenie.

Janocha A., Zawilska J.B.

2007, 7: 14-24.

Wszechświat

Kiedy sen staje się udręką, zaburzenia snu w chorobie Parkinsona.

Janocha A., Zawilska J.B

2007, 108: 42-45.

Wszechświat

Farmakologia w służbie macho - „tabletki gwałtu i rozboju”.

Janocha A., Zawilska J.B.

2007: 108: 104-106.

Rok 2008

J Comp Physiol A

Turkey retina and pineal gland differentially respond to constant environment.

Lorenc-Duda A., Berezińska M., Bothorel B., Pévet P., Zawilska J.B.

rok, 2008, 194, 907-913.

Rok 2009

J Mol Neurosci

Lorenc-Duda A., Berezińska M., Urbańska A., Gołembiowska K., Zawilska J.B.:

Dopamine in the turkey retina - an impact of environmental light, circadian clock, and melatonin.

2009, 38 (1), 12-18.

Pharmacol Rep

Zawilska J.B., Skene D.J., Arendt J.:

Physiology and pharmacology of melatonin in relation to biological rhythms.

2009, 61(3), 383-410

Rok 2010

Annual Report of the Polish Academy of Sciences

Light and endogenous biological clocks – Impact on melatonin signaling.

Zawilska J.B.

2010, strony 84-87.

Neuroscience

Neuroprotective effects of NAP against excitotoxic brain damage in the newborn mice: implications for cerebral palsy.

Sokołowska P, Passemard S, Mok A, Schwendimann L, Gozes I, Gressens P

2011, 173, 156-168

Pharmacological Reports

Activation of orexin/hypocretin type 1-like receptors stimulates cAMP synthesis in primary cultures of rat astrocytes

Woldan-Tambor A., Biegańska K., Wiktorowska-Owczarek A., Zawilska J.B.

Struktura > Pracownie > Chronobiologii > Lista wybranych publikacji