Struktura > Pracownie > Chronobiologii > Kierownik Pracowni

Kierownik Pracowni


Prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: (042) 677 91 78

DYSCYPLINY NAUKOWE:

 • farmakologia,

 • neurochemia,

 • chronobiologia

DATY UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁÓW NAUKOWYCH:

 • mgr farmacji - 1979, Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Łodzi (z wyróżnieniem)

 • doktor n. farm - 1985, Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Łodzi

 • doktor hab. n. farm - 1993, Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Łodzi

 • profesora n. farm. - 1998, Prezydent RP na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie

STAŻE ZAGRANICZNE:

 • Węgry, Department of Biochemistry, Biological Research Center Hungarian Academy of Sciences, Szeged , staż naukowo-badawczy (1985.10.01-1986.08.31)

 • USA, Department of Pharmacology, Emory University School of Medicine, Atlanta , staż naukowo-badawczy (1988.01.05-1989.07.15)

 • Włochy, International Neuroscience Program Summer School and Workshops "D evelopmental neurobiology and regeneration: neuroimmunology, neurogenetics and neurotoxicology" (1993.09.01-12)

 • Hiszpania, European Science Foundation - European Neuroscience Programm Autumn School " Neural mechanisms involved in psychological and biological time measurement" (1993.09.22-27)

 • Holandia, 19 th International Summer School of Brain Research "Hypothalamic integration of circadian rhythms" (1995.08.28-31)

 • Wlk. Brytania, School of Biological Sciences , University of Surrey, Guildford, staż naukowy (1996.04.15-21, 1997.11.23-12.05, 2000.08.27-09.06, 2003.02.24-28).

 • Finlandia, Department of Biology, Abo University, Turku, staż naukowo-badawczy (1998.12.14-20; 1999.12.11-19).

 • USA, Department of Pharmacology, Emory University School of Medicine, Atlanta , staż naukowo-badawczy (1998.01.05-18, 2000.01.06-02.04).

 • Francja, Neurobiologie des Fonctions Rythmiques et Saisonnieres, CNRS UMR 7518, Universite Louis Pasteur, Strasbourg, staż naukowo-badawczy (1999.01.06-28, 1999.07.02-16, 2000.09.19-10.03, 2001.06.18-30, 2002.07.03-17, 2003.06.25-07.09, 2004.06.18-30).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (dla najlepszego absolwenta AM w Łodzi) - 1979

 • I Nagroda Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, 1986

 • Nagroda Indywidualna Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 1991

 • Nagroda Indywidualna Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 1995

 • Nagroda Zespołowa Wydziału Nauk Medycznych PAN, 1995 (wraz z prof. J.Z. Nowakiem)

 • Indywidualna Nagroda Naukowa II Stopnia Rektora AM w Łodzi, 1997

 • Nagroda Zespołowa Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego za najlepszą pracę opublikowaną w Pol. J. Pharmacol. - 1997 (wraz z prof. J.Z. Nowakiem i mgr M. Kołodziejczykiem)

 • Indywidualna Nagroda Naukowa II Stopnia Rektora AM w Łodzi, 1998

 • Nagroda Zespołowa Naukowa I Stopnia Rektora UM w Łodzi, 2004