Zespół


 


 

Zespół Laboratorium Chemii Medycznej IBM PAN

 

 

1.     prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski - kierownik Pracowni

2.     dr Katarzyna Bednarska-Szczepaniak  – adiunkt

3.     mgr Krzysztof Śmiałkowski – doktorant

 

mgr inż. Agata Kraj – POL-OPENSCREEN

inż. Paulina Wadecka  – POL-OPENSCREEN