Profil badań


Badania molekularnych podstaw progresji i chemoodporności raka jajnika

Zasadniczym elementem zainteresowań badawczych Pracowni Biologii Molekularnej i Komórkowej jest zgłębienie mechanizmów odpowiedzialnych za progresję i chemiooporność nowotworów złośliwych. Badania prowadzimy na modelu raka jajnika i raka jelita grubego. Oba nowotwory charakteryzują się trudną diagnostyką, opornością na leczenie oraz inwazyjnością, co przekłada się na wysoką śmiertelność chorych. W centrum naszych zainteresowań jest również poszukiwanie biomarkerów raka jajnika i raka jelita grubego. Dzięki cennej i bardzo owocnej współpracy z lekarzami z ICZMP jak i UMED możliwa jest realizacja zadań z wykorzystaniem materiału pochodzącego od chorych (krew, tkanka nowotworowa, preparaty tkankowe

Główne kierunki badań:

  1. Poznanie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chemiooporności zarówno pierwotnej jak i nabytej komórek raka jajnika.
  2. Poznanie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw progresji raka jelita grubego.
  3. Poszukiwanie biomarkerów ułatwiających diagnostykę raka jajnika i łagodnych nowotworów jajnika.
  4. Poszukiwanie markerów prognostycznych raka jelita grubego.
  5. Poznanie udziału mikrośrodowiska guza w progresji raka jelita grubego.
  6. Poznanie udziału mikrośrodowiska guza w chemioporności raka jajnika.
  7. Gruntowna analiza znaczenia i funkcji makrofagów w mikrośrodowisku guza.

(więcej informacji)