Struktura > Pracownie > Biologii Molekularnej i Komórkowej > Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Aktualnie prowadzone projekty badawcze


  1. NCN: 201/15/B/NZ6/01565 (OPUS): Udział oksydazy cholesterolowej Mycobacterium tuberculosis w modulacji drogi sygnałowej zależnej od TLR2 w makrofagach i neutrofilach ludzkich.
    Kierownik: prof. dr. hab. Magdalena Klink 09.2015-08.2019

  2. NCN: 2018/02/X/NZ3/00705 (MINIATURA): Analiza potencjalnych mechanizmów po-transkrypcyjnej i po-translacyjnej regulacji czynników transkrypcyjnych SNAIL 1/2 oraz ich wzajemnych zależności w kontekście heterogenności i chemiooporności komórek raka jajnika in vitro.
    Kierownik: dr Michał Kiełbik 10.2018-10.2019
Struktura > Pracownie > Biologii Molekularnej i Komórkowej > Aktualnie prowadzone projekty badawcze