Struktura > Pracownie

Kierownicy Pracowni i Laboratoriów


 

PRACOWNIE:

 1. Chronobiologiiprof. dr hab. Jolanta B. Zawilska
 2. Genetyki i Fizjologii Mycobacteriumprof. dr hab. Jarosław Dziadek
 3. Genetyki Molekularnejdr hab. Paweł Parniewski, prof. IBM PAN
 4. Immunobiologii Zakażeńdr hab. Maciej Cedzyński, prof. IBM PAN
 5. Immunologii DoświadczalnejProf. dr hab. Magdalena Klink
 6. Immunologii Komórkowejprof. dr hab. Jarosław Dastych
 7. Proteomiki Komórkowejdr hab. Maria Anna Kowalska, prof. IBM PAN
 8. Regulacji Transkrypcyjnejdr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN
 9. Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznejprof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski

 

LABORATORIA:

 1. Skriningowedr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN
 2. Modelowania molekularnego – dr Rafał Bachorz