Beneficjent:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź
tel. (42) 272 36 33
fax (42) 272 36 30
www.ibm.pan.pl

Koordynator projektu:

prof. dr hab. Jarosław Dastych
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (42) 209 33 75
fax (42) 209 33 79