Projekty > Aktualnie realizowane projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w 2021 r.
w Instytucie Biologii Medycznej PAN

 

 1. Decyzja MNiSW nr DIR/WK/2018/06 Udział Konsorcjum POL-OPENSCREEN we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn. „European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)”, prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski; 2018-2023

 2. 823893 Horizon 2020 Framework Programme - EU-OPENSCREEN-DRIVE European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consorium (EU-OPENSCREEN ERIC), prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski; 2019-2023

 3. 2014/14/E/ST5/00577; NCN; Cząsteczki wiążące DNA - synteza i właściwości interkalatorów DNA zawierających klastery boru; dr hab. Agnieszka Olejniczak; 2015-2021

 4. 2015/16/W/ST5/00413; NCN; Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii; prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski; 2015-2021

 5. 2015/18/E/NZ5/00733; NCN; Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17 człowieka; dr Marcin Ratajewski; 2016-2021

 6. 2015/17/B/NZ6/04250; NCN; Uwarunkowania genetyczne i regulowane epigenetycznie niedobory fikoliny-2 w podatności na zakażenia noworodków urodzonych przedwcześnie; dr hab. Anna Świerzko; 2016-2021

 7. 2015/19/B/NZ7/03778; NCN; EecA niezależna odpowiedź prątków gruźlicy na uszkodzenia DNA; dr hab Anna Brzostek; 2016-2021

 8. 2016/22/E/NZ3/00341; NCN; Neuromedyna U jako nowy potencjalny regulator przerzutowania w raku jelita grubego i odbytnicy; dr Patrycja Przygodzka; 2017-2022

 9. 2016/23/B/NZ7/01204; NCN; Identyfikacja ligandów Mycobacterium tuberculosis wiążących ludzki surowiczy amyloid A (SAA) oraz określenie biologicznej roli interakcji prątków gruźlicy z SAA; prof. dr hab. Jarosław Dziadek; 2017-2022

 10. 2017/25/B/NZ7/01290; NCN; Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna charakterystyka; prof. dr hab. Jarosław Dziadek; 2018-2022

 11. 2017/25/B/NZ7/00124; NCN; Nowe 2,4-dipodstawione pochodne pirydyny - synteza, aktywność przeciwprątkowa in vitro, model farmakoforowy, cele molekularne oraz mechanizm działania wobec szczepów Mycobacterium tuberculosis; prof. dr hab. Jarosław Dziadek; 2018-2022

 12. 2018/29/B/NZ5/01756; NCN; Jak mikropęcherzyki płytkowe wpływają na inwazyjność komórek raka jelita grubego w procesie metastazy. Czy możemy to zmienić; prof. dr hab. Maria Kowalska; 2019-2022

 13. 2018/31/B/NZ6/03514; NCN; Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla leków dopełniacza; dr hab. Anna Świerzko; 2019-2022

 14. 2019/33/B/NZ7/00795; NCN; Zastosowanie sztucznej inteligencji opartej na liczeniu maszynowym do poszukiwania nowych substancji modulujących aktywność RORgamma/RORgammaT; dr hab. Marcin Ratajewski; 2020-2023

 15. 2019/33/B/NZ7/0287; NCN; Badania mechanizmów molekularnych związanych z zakażeniami HIV i CMV w patogenezie raka jajnika; dr hab. Edyta Paradowska; 2020-2023

 16. 2019/33/B/NZ1/02770; NCN; Weryfikacja roli białek - przewidywanych czynników naprawczych, biorących udział w naprawach pęknięć DNA u mykobakterii; dr Przemysław Płociński; 2020-2023

 17. 2019/34/E/NZ6/00221; NCN; Wykorzystanie wzorców ewolucyjnych w optymalizacji chemioterapii gruźlicy; dr Alina Ewa Minias; 2020-2025

 18. 2019/35/N/NZ7/01618; NCN; Molekularne mechanizmy interakcji receptorów RORy/RORyT z inhibitorem kinaz zależnych od cytokin (AT7519). Analiza tkankowo-swoistego oddziaływania i aktywacji limfocytów Th17; mgr inż Kaja Karaś; 2020-2022

 19. 2019/35/D/NZ5/00558; NCN; Ocena udziału czynników transkrypcyjnych SNAIL I i SNAIL 2 w rozwoju chemiooporności komórek raka jajnika w kontekście ich inwazyjności; dr Michał Kiełbik; 2020-2023

 20. 2019/35/B/NZ7/00942; NCN; Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy; prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć; 2020-2023

 21. 2020/37/N/NZ6/01887; NCN; Kolektyna wątrobowa 1 (CL-L1) i kolektyna nerkowa 1 (CL-K1) w podatności wcześniaków na infekcje; mgr Gabriela Gajek; 2021-2022

 22. 2020/37/B/NZ7/04199; NCN; Nowe mechanizmy immunomodulacji przez opóźniacze palenia; dr hab. Łukasz Pułaski 2021-2023

 23. 2020/37/B/NZ5/01029; NCN; Epigenetyczna immunomodulacja zależna od elementów mikrobiomu. Model pośrednich i bezpośrednich oddziaływań komórek Th17 i Treg ze Staphylococcus aureus w przebiegu łuszczycy; dr hab. Marcin Ratajewski; 2021-2023

 24. 2020/37/B/NZ6/04037; NCN; Przebieg choroby COVID-19 w aspekcie odpowiedzi odpornościowej oraz zmienności genetycznej gospodarza i SARS-CoV-2; dr hab. Edyta Paradowska; 2021-2024
Projekty > Aktualnie realizowane projekty badawcze