Projekty > Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Projekty badawcze w realizacji

 

 1. 2011/02/A/NZ3/00068; NCN; Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snail; prof. dr hab. Maria Anna Kowalska; 2012-2019

 2. 2012/07/N/NZ6/02964; NCN; Badanie znaczenia fikolin w odporności przeciwzakaźnej osób chorych na ostrą białaczkę szpikową, poddanych chemioterapii; mgr Anna Sokołowska; 2013-2018

 3. 2013/11/D/NZ6/02888; NCN; Znaczenie "sierocych" białek regulatorowych zaangażowanych w dwuskładnikowy system regulacji transdukcji sygnału w fizjologii i patogenezie komórek gruźliczych Mycobacterium tuberculosis; dr Renata Płocińska; 2014-2018

 4. 2013/11/B/NZ6/01739; NCN; Badanie znaczenia czynników specyficznych dla aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u osób chorych na nowotwory hematologiczne poddawanych autologicznym przeszczepom macierzystych komórek krwiotwórczych; dr hab. Maciej Cedzyński; 2014-2018

 5. 2014/13/B/NZ1/03989; NCN; Nowy typ modulatorów receptorów purynergicznych - Synteza i badanie oddziaływań receptor-ligand; prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski; 2015-2018

 6. 2014/13/B/NZ7/02317; NCN; Czynniki ryzyka zakażeń wrodzonych i postnatalnych wirusem cytomegalii; dr Edyta Paradowska; 2015-2018

 7. 2014/15/B/NZ6/01565; NCN; Udział oksydazy cholesterolowej Mycobacterium tuberculosis w modulacji drogi sygnałowej zależnej od TLR2 w makrofagach i neutrofilach ludzkich; prof. dr hab. Magdalena Klink; 2015-2019

 8. 2014/15/B/NZ7/01002; NCN; Funkcjonalizowane farmakofory węglowodanowe jako potencjalne leki przeciwgruźlicze - mechanizm działania; prof. dr hab. Jarosław Dziadek; 2015-2019

 9. 2014/14/E/ST5/00577; NCN; Cząsteczki wiążące DNA - synteza i właściwości interkalatorów DNA zawierających klastery boru; dr hab. Agnieszka Olejniczak; 2015-2019

 10. 2015/16/W/ST5/00413; NCN; Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii; prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski; 2015-2021

 11. 2015/17/B/NZ3/03764; NCN; Wgląd w mechanizm odpowiedzi komórek raka jajnika na działanie nukleozydów adeninowych modyfikowanych klasterami metalokarboranów o potencjalnych właściwościach anty-proliferacyjnych i pro-apoptycznych; dr Katarzyna Bednarska; 2016-2020

 12. 2015/17/B/NZ5/00142; NCN; Rola sirtuiny drugiej (SIRT2) w oporności lekowej czerniaków; dr Marcin Ratajewski; 2016-2019

 13. 2015/17/B/NZ6/04252; NCN; Wpływ hipoksji na zdolność komórek tucznych do nasilenia aktywności prozapalnej limfocytów Th17; prof. dr hab. Jarosław Dastych; 2016-2019

 14. 2015/17/N/NZ6/02015; NCN; Receptory RIG-I-podobne a zakażenia ludzkim wirusem cytomegalii w łożysku: za dużo tego dobrego?; mgr Agnieszka Jabłońska; 2016-2018

 15. 2015/18/E/NZ5/00733; NCN; Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17 człowieka; dr Marcin Ratajewski; 2016-2020

 16. 2015/19/B/NZ703856; NCN; Przeciwciała stymulujące endocytozę transporterów oporności wielolekowej jako nośniki leków; dr hab.. Łukasz Pułaski; 2016-2019

 17. 2015/17/B/NZ6/04250; NCN; Uwarunkowania genetyczne i regulowane epigenetycznie niedobory fikoliny-2 w podatności na zakażenia noworodków urodzonych przedwcześnie; dr hab.. Anna Świerzko; 2016-2019

 18. 2015/19/B/NZ7/03778; NCN; Fosforylacja domeny A/B jako mechanizm decydujący o specyficzności substratowej dwóch izoform (RORgamma i RORgamma"I" receptora jądrowego RORC; dr Marcin Ratajewski; 2016-2019

 19. 2015/19/B/NZ7/03778; NCN; EecA niezależna odpowiedź prątków gruźlicy na uszkodzenia DNA; dr hab.. Anna Brzostek; 2016-2019

 20. 2015/19/D/NZ1/02842; NCN; Udział białek rdzenia degradosomu RNA w regulacji metabolizmu prątków gruźlicy; dr Przemysław Płociński; 2016-2019

 21. 2015/19/D/NZ6/03011; NCN; Witamina B12 a stan "persistence" u mycobacterii; dr Alina Minias; 2016-2019

 22. 2016/22/E/NZ3/00341; NCN; Neuromedyna U jako nowy potencjalny regulator przerzutowania w raku jelita grubego i odbytnicy; dr Patrycja Przygodzka; 2017-2021

 23. 2016/23/B/NZ7/01204; NCN; Identyfikacja ligandów Mycobacterium tuberculosis wiążących ludzki surowiczy amyloid A (SAA) oraz określenie biologicznej roli interakcji prątków gruźlicy z SAA; prof. dr hab. Jarosław Dziadek;; 2017-2020

 24. 2017/25/B/NZ7/01290; Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna charakterystyka; prof. dr hab. Jarosław Dziadek;; 2018-2021

 25. 2017/25/B/NZ7/00124; Nowe 2,4-dipodstawione pochodne pirydyny - synteza, aktywność przeciwprątkowa in vitro, model farmakoforowy, cele molekularne oraz mechanizm działania wobec szczepów Mycobacterium tuberculosi; prof. dr hab. Jarosław Dziadek;; 2018-2021
Projekty > Aktualnie prowadzone projekty badawcze