Publikacje


 1. Zawilińska B., Szostek S., Kopeć J., Koprynia M., Kosz-Vnenchak M. Róznorodność genotypowa UL55 szczepów wirusa cytomegalii izolowanych od noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Polsce południowej. Przegląd Epidemiologiczny, 2011, 65(3):409-413.
 2. Szala A., Paradowska E., Nowakowska D., Świerzko A.S., Dzierżanowska-Fangrat K., Sokołowska A., Studzińska M., Gaj Z., Suski P., Kasztelewicz B., Wilczyński J., Cedzyński M. Mannan-binding lectin-2 (MBL2) gene polymorphisms in prenatal and perinatal cytomegalovirus infections. Molecular Immunology, 2012, 48(15-16):2203-2206. doi: 10.1016/j.molimm.2011.06.220.
 3. Tomasik T., Zawilińska B., Pawlik D., Ferek J., Wójtowicz A., Rybak-Krzyszkowska M., Lauterbach R., Pietrzyk J.J. Wrodzona cytomegalia w ciąży bliźniaczej – opis przypadku. Medycyna  Wieku Rozwojowego, 2012, 16(3):245-253.
 4. Rycel M., Gaj Z., Wilczyński J., Paradowska E., Studzińska M., Suski P., Nowakowska D. Ocena związku poziomu wiremii HCMV u matki z przebiegiem ciąży i stanem urodzeniowym noworodków. Ginekologia Polska, 2013, 84(12):1005-1011.
 5. Paradowska E., Studzińska M., Nowakowska D., Wilczyński J., Rycel M., Suski P., Gaj Z., Kaczmarek B., Zbróg Z., Leśnikowski Z.J. Distribution of UL144, US28 and UL55 genotypes in Polish newborns with congenital cytomegalovirus infections. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2012, 31(7):1335-1345. doi: 10.1007/s10096-011-1447-z.
 6. Gaj Z., Rycel M., Wilczyński J., Nowakowska D. Seroprewalencja zakażeń cytomegalowirusem w populacji polskich kobiet ciężarnych. Ginekologia Polska,  2012, 83(5):337-341.
 7. Paradowska E., Jabłońska A., Studzińska M., Suski P., Kasztelewicz B., Zawilińska B., Wiśniewska-Ligier M., Dzierżanowska-Fangrat K., Woźniakowska-Gęsicka T., Czech-Kowalska J., Lipka B., Kornacka M., Pawlik D., Tomasik T., Kosz-Vnenchak M., Leśnikowski Z.J. Cytomegalovirus gN genotypes distribution and clinical sequels in infants. Journal of Clinical Virology,2013,58(1):271-275. pii: S1386-6532(13)00204-7. doi: 10.1016/j.jcv.2013.05.024.
 8. Olejniczak A.B., Adamska A.M., Paradowska E., Studzińska M., Suski P., Leśnikowski Z.J. Modification of selected anti-HCMV drugs with lipophilic boron cluster modulator. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research,2013,70(3):489-504
 9. Gaj Z., Wilczyński J., Nowakowska-Głąb A., Boakye-Agyeman F., Paradowska E., Leśnikowski Z.J. Nowakowska D. Decrease in 3-nitrotyrosine in the amniotic fluid of women with cytomegalovirus infection. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2014, 34(3):251-254. doi: 10.3109/01443615.2013.851656.
 10. Paradowska E., Jabłońska A., Studzińska M., Kasztelewicz B., Zawilińska B., Wiśniewska-Ligier M., Dzierżanowska-Fangrat K., Woźniakowska-Gęsicka T., Kosz-Vnenchak M., Z.J. Leśnikowski. Cytomegalovirus glycoprotein H genotype distribution and the relationship with hearing loss in children. Journal of Medical Virology, 2014, 86(8):1421-1427. doi: 10.1002/jmv.23906.
 11. Paradowska E., Jabłońska A., Płóciennikowska A., Studzińska M., Suski P., Wiśniewska-Ligier M., Dzierżanowska-Fangrat K., Kasztelewicz B., Woźniakowska-Gęsicka T., Leśnikowski Z.J. Cytomegalovirus alpha-chemokine genotypes are associated with clinical manifestations in children with congenital or postnatal infections. Virology, 2014, 462-463C:207-217. doi: 10.1016/j.virol.2014.06.020.
 12. Tangerås L.H., Stødle G.S., Olsen G.D., Leknes A.H., Gundersen A.S., Skei B., Vikdal A.J., Ryan L., Steinkjer B., Myklebost M.F., Langaas M., Austgulen R., Iversen A.C. Functional Toll-like receptors in primary first-trimester trophoblasts. Journal of Reproductive Immunology, 2014, w druku.  pii: S0165-0378(14)00056-4. doi: 10.1016/j.jri.2014.04.004.
 13. Wujcicka W., Gaj Z., Wilczyński J., Sobala W., Spiewak E., Nowakowska D. Impact of socioeconomic risk factors on the seroprevalence of cytomegalovirus infections in a cohort of pregnant Polish women between 2010 and 2011. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2014,  w druku. doi: 10.1007/s10096-014-2170-3.