Partnerzy projektu

 1. Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Cancer Research and Molecular Medicine, Trondheim, Norwegia,

 2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Medycyny Matczyno – Płodowej i Ginekologii, III Katedra Ginekologii i Położnictwa,

 3. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, III Klinika Pediatrii,

 4. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

  • Klinika Chorób Dzieci, Katedra Pediatrii, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,

  • Klinika Neonatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa,

  • Zakład Wirusologii, Katedra Mikrobiologii,

 5. Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej,

 6. Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk:

  • Pracownia Immunobiologii Zakażeń,

  • Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej.