Komunikaty konferencyjne, wykłady, inne


Wykaz komunikatów konferencyjnych

 1. Olsen G.D., Gundersen A.S., Leknes A.-H., Vikdal A.J., Nguyen O.T., Austgulen R., Iversen A.-H. "Gene expression of Toll-like receptors (1-10) in first trimester trophoblats, as assesed by RT-qPCR analysis", plakat prezentowany na konferencji "Placenta-the key to pregnancy succces: IFPA Meeting 2009". 6-9 września 2009, Adelaide, Australia.
 2. Paradowska E., Studzińska M., Wiśniewska-Ligier M., Wróblewska W., Woźniakowska-Gęsicka T., Leśnikowski Z.J. Detection of human cytomegalovirus in infants using real-time PCR and nested PCR assays. Proceedings of X Conference on “Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology”. 28 listopada 2009, Warszawa, Polska; 132-135.
 3. Gundersen A. Biobanking of tissue and blond from pregnancies. 2010 Human Placenta Summer Workshop. Lipiec 2010, Kingston, Kanada.
 4. Paradowska E., Studzińska M., Suski P., Nowakowska D., Gaj Z., Wilczyński J., Leśnikowski Z.J. Expression of tumor necrosis factor alpha in human term placenta during HCMV infection in vitro. Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska - MIKROBIOT 2010. 9-10 września 2010, Łódź, Polska. Sepsis, 4 (3):240 (2010). [1.10].
 5. Paradowska E., Studzińska M., Wiśniewska-Ligier M., Suski P., Wróblewska W., Woźniakowska-Gęsicka T., Leśnikowski Z.J. Cytomegalovirus gB and gpUL144 genotypes distribution among congenitally infected infants in central Poland. 3rd Congenital Cytomegalovirus Conference. 23-25 września 2010, Paryż, Francja.
 6. Wiśniewska-Ligier M., Woźniakowska-Gęsicka T., Wróblewska W., Paradowska E. Clinical manifestation of congenital CMV infections. 3rd Congenital Cytomegalovirus Conference. 23-25 września 2010, Paryż, Francja.
 7. Paradowska E., Studzińska M., Suski P., Dzierżanowska-Fangrat K., Kasztelewicz B., Dzierżanowska D., Nowakowska D., Gaj Z., Wilczyński J., Leśnikowski Z.J. Sequence analysis of The polymorphic regions in the human cytomegalovirus genome detected in newborns with congenital infections. 3rd Congenital Cytomegalovirus Conference. 23-25 września 2010, Paryż, Francja.
 8. Zawilińska B., Szostek S., Kopeć J., Kosz-Vnenchak M. CMV glycoprotein gB genotype distribution in infected newborns and infants in southern of Poland. 3rd Congenital Cytomegalovirus Conference. 23-25 września 2010, Paryż, Francja.
 9. Ferek J., Lauterbach R., Pawlik D. Should a markedly increased plasma anty-CMV-IgG concentration in asymptomatic newborn insist on detailed diagnostics? 3rd Congenital Cytomegalovirus Conference. 23-25 września 2010, Paryż, Francja.
 10. Paradowska E., Studzińska M., Suski P., Wiśniewska-Ligier M., Wróblewska W., Woźniakowska-Gęsicka T., Leśnikowski Z.J. Genotypowanie wirusa cytomegalii u niemowląt na podstawie sekwencji genu UL144. II Lubelskie Dni Wirusologiczne. 22-24 września 2010, Nałęczów, Polska.
 11. Paradowska E., Studzińska M., Suski P., Wiśniewska-Ligier M., Wróblewska W., Woźniakowska-Gęsicka T., Leśnikowski Z.J. Metoda PCR w czasie rzeczywistym (qRT-PCR) do wykrywania i monitorowania zakażeń wirusem cytomegalii u niemowląt. II Lubelskie Dni Wirusologiczne. 22-24 września 2010, Nałęczów, Polska.
 12. Olejniczak A.B., Adamska A., Leśnikowski Z.J., Modification of anti-HCMV drugs with boron clusters- the case of the ganciclovir. International Symposium on Therapeutic Nucleic Acids. 14-16 października 2010, Łódź, Polska.
 13. Adamska A., Olejniczak A.B., Leśnikowski Z.J. Badania nad syntezą analogów nukleotydów purynowych o potencjalnej aktywności przeciw HCMV modyfikowanych lipofilowym farmakoforem karboranylowym. XIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych”. 19 listopada 2010, Łódź, Polska.
 14. Wisniewska-Ligier M., Wroblewska W., Paradowska E., Studzinska M., Suski P., Lesnikowski Z.J., Wozniakowska-Gesicka T. Cytomegalovirus genetic variability and the humoral immunity. Federation of Infection Societies Scientific Meeting. 17-19 listopada, 2010, Edynburg, Wielka Brytania.
 15. Paradowska E., Płóciennikowska A., Studzińska M., Suski P., Wiśniewska-Ligier M., Wróblewska W., Woźniakowska-Gęsicka T., Dzierżanowska-Fangrat K., Kasztelewicz B, Dzierżanowska D., Leśnikowski Z.J. Sequence variability of human cytomegalovirus UL146 gene in congenitally infected newborns and infants. Proceedings of XI Conference DIAGMOL “Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology”. 27 listopada 2010, Warszawa, Polska; 102-105.
 16. Wisniewska-Ligier M., Wroblewska W., Paradowska E., Studzinska M., Suski P., Leśnikowski Z., Wozniakowska-Gesicka T. Cytomegalovirus genetic variability and the clinical course of cytomegaly. Excellence in Paediatrics. 2-4 grudnia, 2010, Londyn, Wielka Brytania. PP034.
 17. Zawilińska B., Szostek S., Kopeć J., Kosz-Vnenchak M. Ferek J., Pawlik D., Lauterbach R., Clinical and viral manifestation of newborns with congenital CMV infection. Winter Meeting of European Society for Clinical Virology. 13-15 stycznia 2011, Londyn, Wielka Brytania.
 18. Kasztelewicz B., Czech-Kowalska J., Bartoszewska-Kornacka M., Romańska-Kita J., Biaszczyk G., Dzierżanowska D., Dzierżanowska-Fangrat K. Cytokine gene polymorphism and congenital cytomegalovirus infections. 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/ 27th International Congress of Chemotherapy. 7-10 maja 2011, Mediolan, Włochy. Clin Microbiol Infect 2011, (17:s4).
 19. Tangerås L.H., Stødle G.S., Olsen G.D., Gundersen A.S., Leknes A.H., Vikdal A.J., Steinkjer B., Ryan L., Myklebost M.F., Austgulen R., Iversen A.C., Pattern Recognition Receptor gene expression and cytokine response in trophoblasts of first trimester placentas. Toll 2011 Meeting, maj 2011, Riva del Garda, Włochy.
 20. Wiśniewska-Ligier M., Wróblewska W., Paradowska E., Leśnikowski Z.J, Woźniakowska-Gęsicka T., Zmienność genetyczna wirusa CMV a przebieg kliniczny cytomegalii. 31 Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, 9-11 czerwca, 2011,  Szczecin, Polska.
 21. Paradowska E., Studzińska M., Suski P., Płóciennikowska A., Jabłońska A., Dzierżanowska-Fangrat K., Zawilińska B., Wiśniewska-Ligier M., Kasztelewicz B, Woźniakowska-Gęsicka T., Dzierżanowska D., Leśnikowski Z.J., Distribution of human cytomegalovirus in Polish newborns and infants. 36th Annual International Herpesvirus Workshop. 24-28 lipca, 2011, Gdańsk, Polska.
 22. Tangerås L.H., Stødle G.S., Olsen G.D., Gundersen A.S., Steinkjer B., Ryan L., Skei B., Austgulen R., Iversen A.C. First trimester trophoblasts mediate potent inflammatory responses through activation of Toll-like Receptors. IFPA 2011 Meeting, wrzesień 2011, Geilo, Norwegia.
 23. Stødle G.S., Tangerås L.H., Olsen G.D., Steinkjer B., Gundersen A.S., Ryan L., Skei B., Austgulen R., Iversen A.C. Toll-like Receptors and viral infection in trophoblasts.  IFPA 2011 Meeting, wrzesień 2011, Geilo, Norwegia
 24. Nowakowska D., Rycel M., Paradowska E., Gaj Z., Studzinska M., Lesnikowski Z.J., Wilczynski J. The risk of IUGR in preganncies with acute cytomegalovirus infection and confirmed viremia. 21st World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 18-22 września 2011, Los Angeles, USA. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2011, 38 (Suppl. 1):132.  OP26.05.
 25. Paradowska E., Studzinska M., Suski P., Jablonska A., Fangrat-Dzierzanowska K., Kasztelewicz B., Dzierzanowska D., Wisniewska-Ligier M., Wozniakowska-Gesicka T., Zawilinska B., Kosz-Vnenchak M., Lesnikowski Z.J. Sequence analysis of human cytomegalovirus US28 gene detected in infants with congenital or acquired infections. International Conference on Genomics In Europe (ICG-Europe), 24-26 maja, 2012, Kopenhaga, Dania. ICG-Europe 102/119.
 26. Jablonska A., Studzinska M., Suski P., Kasztelewicz B., Fangrat-Dzierzanowska K., Wisniewska-Ligier M., Wozniakowska-Gesicka T., Zawilinska B., Kosz-Vnenchak M., Paradowska E. Cytomegalovirus gN and gH genotypes and symptoms among polish newborns and infants. International Conference on Genomics In Europe (ICG-Europe), 24-26 maja, 2012, Kopenhaga, Dania. ICG-Europe 106/119.
 27. Tangerås LH, Stødle GS, Olsen GD, Gundersen AS, Leknes AH, Steinkjer B, Ryan L, Skei B, Vikdal AJ, Myklebost MF, Austgulen R, Iversen, AC. Activation of pattern recognition in first trimester trophoblasts induce pro-inflammatory cytokine production. The 38th NFOG Meeting, 16-19 czerwca, 2012, Bergen, Norwegia.
 28. Jabłońska A., Studzińska M., Suski P., Kasztelewicz B., Dzierżanowska-Fangrat K., Wiśniewska-Ligier M., Woźniakowska-Gęsicka T., Zawilińska B., Kosz-Vnenchak M., Paradowska E. Genotypy gN i gH wirusa cytomegalii w przypadkach zakażeń objawowych u noworodków i niemowląt. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”, 5-8 września, 2012, Lublin, Polska.
 29. Paradowska E., Studzińska M., Suski P., Jabłońska A., Dzierżanowska-Fangrat K., Kasztelewicz B., Dzierżanowska D., Wiśniewska-Ligier M., Woźniakowska-Gęsicka T., Zawilińska B., Kosz-Vnenchak M., Leśnikowski Z.J. Zmienność genetyczna genu ludzkiego wirusa cytomegalii kodującego receptor dla β-chemokiny w izolatach klinicznych. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”, 5-8 września, 2012, Lublin, Polska. P-II-061.
 30. Stødle GS, Tangerås LH, Dalheim Olsen G, Leknes AH, Gundersen AS, Skei B, Vikdal AJ, Ryan L, Steinkjer B, Myklebost M, Langaas M, Austgulen R, and Iversen AC. Endosomal Toll-like receptors in primary first trimester trophoblasts. Translational Science in Perinatal Biology Graduate Course, University of Texas Health Science Center, 24-29 marca, 2013, San Antonio, USA.
 31. Tangerås LH, Stødle GS, Olsen GD, Gundersen AS, Leknes AH, Vikdal AJ, Steinkjer B, Ryan L, Myklebost MF, Austgulen R, Iversen, AC. First trimester trophoblasts mediate potent inflammatory responses through activation of Toll-like receptors. Translational Science in Perinatal Biology Graduate Course, University of Texas Health Science Center in, 24-29 marca, 2013, San Antonio, USA.
 32. Stødle GS, Tangerås LH, Olsen GD, Leknes AH, Gundersen AS, Skei B, Vikdal AJ, Ryan L, Steinkjer B, Myklebost MF, Langaas M, Austgulen R, Iversen AC. Activation of endosomal Toll-like receptors in first trimester trophoblasts. The ISSHP European Congress, 12-14 czerwca, 2013,Tromso, Norwegia. Pregnancy Hypertension 2013,3(2):81. PP040.
 33. Tangerås LH, Stødle GS, Olsen GD, Leknes AH, Gundersen AS, Skei B, Vikdal AJ, Ryan L, Steinkjer B, Myklebost MF, Langaas M, Austgulen R, Iversen AC. Cell surface Toll-like receptors in primary trophoblasts from first trimester placentas. The ISSHP European Congress, 12-14 czerwca, 2013, Tromso, Norwegia. Pregnancy Hypertension 2013,3(2):81-82. PP042.
 34. Paradowska E., Studzińska M., Jabłońska A., Suski P., Leśnikowski Z.J. Wpływ zmienności genetycznej ludzkiego wirusa cytomegalii na ryzyko występowania objawowych zakażeń wrodzonych. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, 19-22 czerwca, 2013, Lublin, Polska.

Zgłoszenia patentowe
Zgłoszenia krajowe:

 1. Tytuł wynalazku: „Sposób badania aktywności przeciwwirusowej związków względem HCMV”, P 394 695. Edyta Paradowska, Mirosława Studzińska, Zbigniew J. Leśnikowski, Patrycja Suski, 29.04 2011.
 2. Tytuł wynalazku: „Pochodna leku przeciwwirusowego”, P 394 696. Zbigniew J. Leśnikowski, Agnieszka Olejniczak, Anna Adamska, Edyta Paradowska, Mirosława Studzińska. 29.04.2011.

Zgłoszenia międzynarodowe:

 1. Tytuł wynalazku: „Antiviral drug dereivative”, PZ/1199/AW, Zbigniew J. Leśnikowski, Agnieszka Olejniczak, Anna Adamska, Edyta Paradowska, Mirosława Studzińska. 29.04.2011.

Wybrane wykłady

 1. Edyta Paradowska, dr (Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, IBM PAN) „Zastosowanie metod biologii molekularnej w wykrywaniu zakażeń prenatalnych i perinatalnych ludzkim wirusem cytomegalii”; V Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej „Perinatologia XXI wieku”, Łódź; 16 czerwca 2009.
 2. Ann-Charlotte Iversen, dr (NTNU): “Pregnancy and inflammation: role of Toll-like Receptors”; The Genetics of Pre-eclampsia – An International Meeting, London, Wielka Brytania; 19 stycznia 2010.
 3. Jacek J. Pietrzyk, prof. dr hab. n. med. (Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, CM UJ): „Diagnostyka, profilaktyka i leczenie zakażeń płodu i noworodka wirusem cytomegalii: próba odpowiedzi na kilka pytań”, III Konferencja „Kontrowersje w Pediatrii”, Kraków; 5-6 lutego 2010.
 4. Ann-Charlotte Iversen, dr (NTNU): “Inflammatory mechanisms in pre-eclampsia and cardiovascular disease”; Haukeland University Hospital, Bergen, Norwegia; 11 lutego 2010.
 5. Tomasz Tomasik, dr n. med.; A. Górak, dr n. med. (Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy CM UJ): „Diagnostyka chorób wirusowych u noworodka”; Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków; 13 grudnia 2010.
 6. Zbigniew J. Leśnikowski, prof. dr hab. (IBM PAN): „Nucleosides bearing hydrophobic boron luster pharmacophore as new class of nucleoside derivatives for biological testing – A new paradigm”; National Research Center, Dokki, Giza, Egipt; 15 grudnia 2010.
 7. Maciej Cedzyński, dr hab. n. med. (IBM PAN): „Wybrane czynniki odporności wrodzonej u noworodków”; University of Lodz, Faculty of Biology and Environmental Protection, Department of Immunology and Infectious Biology, Łódź; 4 lutego 2011.
 8. Jan Wilczyński, prof. dr hab. n. med. (Uniwersytet Medyczny): “Congenital cytomegalovirus infection in pregnant women and their children”; XI Winter School in Perinatal Medicine, Mayrhofen, Austria; 22 marca 2011.
 9. Dorota Nowakowska, dr hab. n. med. (Uniwersytet Medyczny): “Estimation of the prevalence, incidence and the risk factors of the HCMV infections in pregnant women and their children-preliminary results”; XI Winter School in Perinatal Medicine, Mayrhofen, Austria; 22 marca 2011.

Konferencje organizowane w ramach projektu:

"Diagnostyka, leczenie i profilaktyka cytomegalii w okresie okołoporodowym", 8 kwietnia 2011 r. , organizator: Klinika Neonatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

eea-program-konferencji-08-04-2011.pdf

Warsztaty "Diagnostyka zakazeń HCMV u płodu", Ossa, 19 kwietnia 2011 r., organizator : III Katedra Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

eea-program-warsztatow-19-04-2011

"I Łódzkie Dni Medycyny Matczyno-Płodowej", Ossa, 20-21 kwietnia 2011 r. , organizator : III Katedra Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

eea-program-konferencji-20-21-04-2011.pdf

Sesje sprawozdawcze

 1. Sesja sprawozdawcza 2009/2010.
 2. Sesja końcowa – 14-15 kwietnia 2011 r.

Prace magisterskie
Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź, Polska:

 1. Agnieszka Płóciennikowska. „Analiza genotypowa izolatów wirusa cytomegalii od dzieci z zakażeniem wrodzonym lub nabytym w oparciu o geny kodujące α–chemokiny”, 2011.

Norwegian University of Science of Science and Technology, Trondheim, Norwegia:

 1. Ann-Helen Leknes. “Gene expression analysis of Toll-like receptors in first trimester trophoblasts and fibroblasts”, 2010.
 2. Line Haugstad Tangerås. “A study of TLR immunity in trophoblasts in response to endogenous signals (from cell stress and injury) – to define molecular mechanisms for enhanced inflammation in the pathogenesis of PE and/or FGR”, 2011.
 3. Guro Sannerud Stødle. “A study of TLR immunity in trophoblasts in response to cytomegalovirus infection – to define molecular mechanisms for CMV-induced development of PE and/or FGR”, 2011.

Promocja
BioForum 2010, Central European Forum of Biotechnology & Innovative BioEconomy, 19-21 maja, 2010, Łódź, Polska.
BioForum 2011, Central European Forum of Biotechnology & Innovative BioEconomy, 11-12 maja, 2011, Łódź, Polska.