Działania projektu

  1. Oznaczenie prewalencji, zachorowalności i czynników ryzyka zakażeń CMV u kobiet ciężarnych i ich dzieci.

  2. Wykrywanie i genotypowanie szczepów klinicznych CMV wywołujących zakażenia wrodzone oraz zakażenia nabyte u dzieci.

  3. Badanie ekspresji receptorów Toll-like i antygenów HLA-G w zakażeniach trofoblastów CMV w warunkach in vitro.

  4. Określenie wpływu zakażenia CMV na poziom stresu oksydacyjnego u kobiet ciężarnych i ich noworodków.

  5. Rola wybranych mechanizmów odporności wrodzonej w zakażeniach prenatalnych i perinatalnych CMV.

  6. Rola polimorfizmu genetycznego wybranych cytokin/chemokin i ich receptorów w zakażeniach perinatalnych CMV.

  7. Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciw CMV.

  8. Rozpowszechnianie wyników i wiedzy na temat zakażeń wrodzonych CMV, celowości badań serologicznych, profilaktyki i terapii.