Projekty > EEA-GRANTS > Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii

Projekt pt. „Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii”

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu Badania naukowe ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków budżetu państwa na naukę.

Realizacja projektu przebiega w pięciu instytucjach polskich, w tym dwóch renomowanych uczelniach wyższych i trzech instytutach naukowych, oraz w uczelni wyższej norweskiej. Beneficjentem projektu jest Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Główne cele projektu obejmują:

  • podstawy naukowe mechanizmów molekularnych warunkujących występowanie zakażeń prenatalnych i perinatalnych wirusem cytomegalii (CMV),

  • podniesienie poziomu wykrywalności zakażeń CMV w czasie ciąży i okresie prenatalnym oraz jakości leczenia.

eee_dziecko

Projekty > EEA-GRANTS > Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii