Działania projektu

  1. Przystosowanie testu FCC do badań środowiskowych.

  2. Rozwinięcie platformy OXIBIOS i jej dostosowanie do testów środowiskowych.

  3. Rozwój nowej platformy NHRTOX do wykrywania w środowisku substancji hormonopodobnych.

  4. Miniaturyzacja i automatyzacja pomiarów.

  5. Walidacja testów FCC, OXIBIOS i NHRTOX dla potrzeb monitoringu zanieczyszczeń środowiska.

  6. Zastosowanie biosensorów komórkowych do analizy biogennych zanieczyszczeń wody.