Aktualnie prowadzone badania > PL > Pracownie > Laboratorium Skriningowe