O Instytucie > Rada naukowa > Regulaminy Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN

Regulaminy Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN


 

Regulaminy Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN:

  1. Regulaminu Rady Naukowej IBM PAN na kadencję 2020-2023 => [link]
  2. REGULAMIN – Tryb Postępowania w Sprawie Nadania Stopnia Doktora Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w Dyscyplinie Nauki Medyczne w Instytucie Biologii Medycznej PAN => [link]
  3. REGULAMIN – Tryb postępowania Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w sprawie nadania stopnia Doktora Habilitowanego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w dyscyplinie Nauki Medyczne => [link]
  4. REGULAMIN Komisji Rady Naukowej ds. Przeprowadzenia Czynności w Sprawie Nadania Stopnia Doktora Nauk Medycznych w Instytucie Biologii Medycznej PAN => [link]
  5. REGULAMIN postępowania Komisji do spraw Stopni Naukowych Instytutu Biologii Medycznej PAN => [link]
  6. Kryteria zatrudniania i awansu, jakie muszą spełniać osoby zatrudniane na stanowiskach naukowych określonych w art. 88.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) => [link]
  7. Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 07 października 2020 roku Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN w sprawie sporządzania dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych w Instytucie Biologii Medycznej PAN zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego oraz zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego Instytutu Biologii Medycznej PAN => [link]
  8. Regulamin oceny pracowników naukowych IBM PAN => [link]
O Instytucie > Rada naukowa > Regulaminy Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN