O Instytucie > Praca > Wyniki konkursów

Wyniki konkursów

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA - DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ

(oferta nr 1/2023/OPUS-21)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysty doktoranta w Pracowni Biologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pani inż. Sary Rogoń.  

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA - DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA EPIGENETYKI

(oferta nr 1/2023/OPUS-17)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysty doktoranta w Pracowni Epigenetyki Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pani mgr inż. Katarzyna Chałaśkiewicz  

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
ASASYSTENT – PRACOWNIK NAUKOWY
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
LABORATORIUM SKRININGOWE

(oferta nr 1/2023/STATUT/LS)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta w Laboratorium Skriningowym Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pana dr Piotra Pospiecha.  

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA – DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA GENETYKI I FIZJOLOGII MYCOBACTERIUM

(oferta nr 2/2022/OPUS-18)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Stypendysty - doktorant w ramach konkursu do projektu NCN - OPUS 18 pt.: „Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy” w Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała do otrzymania stypendium naukowego panią mgr Lidię Żukowską.  

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA – DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA GENETYKI I FIZJOLOGII MYCOBACTERIUM

(oferta nr 1/2022/OPUS-18)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Stypendysty - doktorant w ramach konkursu do projektu NCN - OPUS 18 pt.: „Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy” w Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała do otrzymania stypendium naukowego panią mgr Katarzyny Struś.  

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
PROFESOR INSTYTUTU– PRACOWNIK NAUKOWY
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA IMMUNOBIOLOGII KOMÓRKOWEJ

(oferta nr 3/2022/STATUT/PIK)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Profesora Instytutu w Pracowni Immunobiologii Komórkowej Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pani Prof. dr hab. Wiesławy A. Fogel.  

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
ASYSTENT – PRACOWNIK NAUKOWY
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
LABORATORIUM SKRININGOWE

(oferta nr 4/2022/STATUT/LS)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta w Laboratorium Skriningowym Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pani mgr Maryli Rewerskiej.  

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA – DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA REGULACJI TRANSKRYPCYJNEJ

(oferta nr 2/2022/OPUS-19)


Procedura rekrutacji na stanowisko Stypendysta – doktorant przeprowadzonego w ramach konkursu do projektu NCN - OPUS 19 pt.: „Nowe mechanizmy immunomodulacji przez opóźniacze palenia” w Pracowni Regulacji Transkrypcyjnej Instytutu Biologii Medycznej PAN, została zakończona po I etapie konkursu ze względu na brak kandydatów.  

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
LABORATORIUM SKRININGOWE

(oferta nr 1/2022/STATUT/LS)


Procedura rekrutacji na stanowisko Asystenta – pracownika naukowego w Laboratorium Skriningowym Instytutu Biologii Medycznej PAN, została zakończona po I etapie konkursu w związku z tym, że kandydaci nie spełniali wymagań konkursowych..  

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
ADMINISTRATOR BAZ DANYCH
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA CHEMII MEDYCZNEJ

(oferta nr 3/2021/EU-OPENSCREEN)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Administratora Baz Danych – pracownika inżynieryjnego i technicznego do realizacji zadań badawczych w ramach konsorcjum POL-OPENSCREEN finansowanego na podstawie Decyzji MNiSW nr DIR/WK/2018/06 z dnia 24 października 2018r. pn.: „European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)”, w Pracowni Chemii Medycznej Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała do zatrudnienia Panią inż. Dorotę Borowiecką.  

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA – DOKTORANTH
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA WIRUSOLOGII

(oferta nr 4/2021/OPUS-17)


Procedura rekrutacji na Stypendysty - doktoranta w Pracowni Wirusologii Instytutu Biologii Medycznej PAN została zakończona na II etapie konkursu, lecz żaden kandydat nie otrzymał rekomendacji do zatrudnienia. 

 

 

-->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
ADMINISTRATOR BAZ DANYCH
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA CHEMII MEDYCZNEJ

(oferta nr 1/2021/EU-OPENSCREEN)


Procedura rekrutacji na stanowisko Administratora Baz Danych – pracownika inżynieryjnego i technicznego do realizacji zadań badawczych w ramach konsorcjum POL-OPENSCREEN finansowanego na podstawie Decyzji MNiSW nr DIR/WK/2018/06 z dnia 24 października 2018r. pn.: „European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)”, została zakończona po I etapie ze względu na brak kandydatów.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA – DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA CHEMII MEDYCZNEJ

(oferta nr 2/2021/SYMPHONY)


Procedura rekrutacji na stanowisko stypendysty – doktoranta do realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru – nowy materiał do bionanotechnologii” w ramach konkursuSYMFONIA 3, została zakończona po I etapie ze względu na brak kandydatów.

 

 

--->

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA - DOKTORNAT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA REGULACJI TRANSKRYPCYJNEJ

(oferta nr 3/2021/OPUS-19)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysta - doktorant na potrzeby realizacji projektu badawczego w Pracowni Regulacji Transkrypcyjnej Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Thu Vo, który uzyskał największą liczbę punktów (9 pkt).

W przypadku rezygnacji ww. zwycięzcy konkursu otrzymania stypendium naukowego w Instytucie Biologii Medycznej PAN lub niespełnienia wymogu dostania się do szkoły doktorskiej, oferta otrzymania stypendium zostanie złożona kandydatowi z kolejną największą liczbą punktów. Kandydat ten zostanie poinformowany indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszystkim pozostałym kandydatom serdecznie dziękuję za udział w konkursie.

 

"Pursuant to the recruitment process for the Ph.D. student - scholarhip holder position for purposes of execution of a research project in the Laboratory of Transcriptional Regulation of the Institute of Medical Biology PAS, the Recruitment Commitee has recommended to offer the scholarhip to Ms. Thu Vo who obtained the highest point score (9 points).

In the case the above-listed recruitment competition winner declines the scientific scholarship at the Institute of Medical Biology PAS or does not fulfil the requirement of successful recruitment to a doctoral school, the scholarship offer will be extended to the subsequent candidate with the second-highest point score. This candidate will be informed individually via electronic mail.

We extend sincere thanks to all the other candidates for participation in the recruitment competition."

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA – DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA WIRUSOLOGII

(oferta nr 2/2021/OPUS-17)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Stypendysty - doktoranta w Pracowni Wirusologii Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała do otrzymania stypendium naukowego panią mgr Wiktoria Maj, która uzyskała największa liczbę punktów (7 pkt).

W przypadku rezygnacji ww. zwycięzcy konkursu z otrzymania stypendium naukowego w Instytucie Biologii Medycznej lub niespełnienia wymogu dostania się do szkoły doktorskiej, oferta otrzymania stypendium zostanie złożona kandydatowi z kolejną największą liczbą punktów. Kandydat ten zostanie poinformowany indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszystkim pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

 

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA – DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA GENETYKI I FIZJOLOGII MYCOBACTERIUM

(oferta nr 1/2021/SONATA-BIS-9)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Stypendysty - doktoranta w Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała do otrzymania stypendium naukowego panią mgr Darię Zygała.

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA – DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA CHEMII MEDYCZNEJ

(oferta nr 1/2021/SYMPHONY)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Stypendysty – Doktoranta na potrzeby realizacji projektu SYMFONIA 3 pt.: „Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru – nowy materiał do bionanotechnologii” w Pracowni Chemii Medycznej Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała do otrzymania stypendium naukowego panią mgr Gabrielę Gajek.

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
ASYSTENT – PRACOWNIK NAUKOWY
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA 
CHEMII MEDYCZNEJ

(oferta nr 2/2021/STATUT/PChM)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Pracowni Chemii Medycznej Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pana Nagarajan, Ram Kumar, który uzyskał największą liczbę punktów (9 pkt).

Wszystkim pozostałym kandydatom serdecznie dziękuję za udział w konkursie.

 

Following the recruitment procedure for the position of assistant - researcher (post-doc type position) for the purpose of participation in a scientific project within the Laboratory of Medical Chemistry of the Institute of Medical Biology PAS, the Recruitment Committee recommends the employment of Nagarajan, Ram Kumar who obtained the highest recruitment point score (9 pts.).

We express sincere gratitude to all other candidates for paritcipating in the recruitment procedure.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
ASYSTENT – PRACOWNIK NAUKOWY (typu post-doc)
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA REGULACJI TRANSKRYPCYJNEJ

(oferta nr 2/2021/OPUS-19)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta - pracownika naukowego (stanowisko typu post-doc) na potrzeby realizacji projektu badawczego w Pracowni Regulacji Transkrypcyjnej Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała zatrudnienie dr Leonardo Martins, który uzyskał największą liczbę punktów (12 pkt).

W przypadku rezygnacji ww. zwycięzcy konkursu z podjęcia pracy w Instytucie Biologii Medycznej PAN, oferta pracy zostanie złożona kandydatowi z kolejną największą ilością punktów. Kandydat ten zostanie poinformowany indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszystkim pozostałym kandydatom serdecznie dziękuję za udział w konkursie.

 

Following the recruitment procedure for the position of assistant - researcher (post-doc type position) for the purpose of participation in a scientific project within the Laboratory of Transcriptional Regulation of the Institute of Medical Biology PAS, the Recruitment Committee recommends the employment of Dr. Leonardo Martins who obtained the highest recruitment point score (12 pts.).

In the case when the winner of the recruitment procedure declines employment in the Institute of Medical Biology PAS, the employment offer will be extended to the candidate with the second highest point score. This candidate will be then informed personally by electronic mail.

We express sincere gratitude to all other candidates for paritcipating in the recruitment procedure.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
ASYSTENT – PRACOWNIK NAUKOWY
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA CHEMII MEDYCZNEJ

(oferta nr 1/2021/STATUT/PChM)


Procedura rekrutacji na stanowisko asystenta – pracownika naukowego do realizacji zadań badawczych w ramach działalności statutowej w Pracowni Chemii Medycznej została zakończona na II etapie konkursu, lecz żaden kandydat nie otrzymał rekomendacji do zatrudnienia.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA – DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA EPIGENETYKI

(oferta nr 1/2021/OPUS-19)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Stypendysty - doktoranta w Pracowni Epigenetyki Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała do otrzymania stypendium naukowego panią mgr Joanna Pastwińska.

 

O Instytucie > Praca > Wyniki konkursów