O Instytucie > Praca > Oferty Pracy

Oferty Pracy


 

(oferta nr 1/2023/OPUS-17)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Epigenetyki) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko stypendysty – doktoranta (1 stanowisko):

Stypendysta - doktorant
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

Klauzula informacyjna.
Oferta Stypendysta_-_doktorant.

 

(oferta nr 1/2023/STATUT/LS)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY

Instytut Biologii Medycznej PAN (Laboratorium Skriningowe) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego (1 stanowisko):

Asystent – pracownik naukowy
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

Oferta_pracy_na_stanowisko_Asystent-pracownik_naukowy
Informacja_dodatkowa.

 

(oferta nr 1/2023/OPUS-21)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Biologii Molekularnej i Komórkowej) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko stypendysty – doktoranta (1 stanowisko):

Stypendysta - doktorant
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

Ogloszenie_o_naborze_doktoranta.
Klauzula_informacyjna

 

(oferta nr 6/2022/STATUT/LS)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY

Instytut Biologii Medycznej PAN (Laboratorium Skriningowe) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego (1 stanowisko):

Asystent – pracownik naukowy
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

Oferta_pracy_na_stanowisko_Asystent_-_pracownik_naukowy.
Klauzula_informacyjna

 

 

(oferta nr 2/2022/OPUS-18))

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium ogłasza nabór na następujące stanowisko:

 

 

(oferta nr 1/2022/OPUS-18))

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium ogłasza nabór na następujące stanowisko:

 

 

(oferta nr 5/2022/ADMIN)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KSIĘGOWY/KSIĘGOWA

Instytut Biologii Medycznej PAN (Dział Księgowości) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko Księgowy/Księgowa (1 stanowisko):

Księgowy/Księgowa
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

Oferta_pracy_na_stanowisko_księgowy_księgowa.
Klauzula_informacyjna

 

 

(oferta nr 4/2022/STATUT/LS)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY

Instytut Biologii Medycznej PAN (Laboratorium Skriningowe) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego (1 stanowisko):

 

 

(oferta nr 2/2022/STATUT/LS)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY

Instytut Biologii Medycznej PAN (Laboratorium Skriningowe) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego (1 stanowisko):

 

 

(oferta nr 1/2022/OPUS19)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Epigenetyczna immunomodulacja zależna od elementów mikrobiomu. Model pośrednich i bezpośrednich oddziaływań komórek Th17 i Treg ze Staphylococcus aureus w przebiegu łuszczycy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 19, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Epigenetyki ogłasza nabór na następujące stanowisko:

Stypendysta - Doktorant
(1 stanowisko)

Oferta_stypendysta_-_doktorant
Klauzula_informacyjna

 

 

(oferta nr 1/2022/SYMFONIA-3)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru – nowy materiał do bionanotechnologii” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SYMFONIA 3, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Chemii Medycznej ogłasza nabór na następujące stanowisko:

 

 

(oferta nr 3/2021/EU-OPENSCREEN)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATOR BAZ DANYCH

W związku z realizacją projektu POL-OPENSCREEN w części utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych w ramach „European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Chemii Medycznej ogłasza nabór na następujące stanowisko:

Administrator baz danych – pracownik inżynieryjny i techniczny
(1 stanowisko)

Ogloszenie_administrator_baz_danych_POL-OPENSCREEN
Klauzula_informacyjna

 

 

(oferta nr 4/2021/OPUS-17)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Badania mechanizmów związanych z zakażeniami HPV i CMV w patogenezie raka jajnika” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Wirusologii ogłasza nabór na następujące stanowisko:

Stypendysta - doktorant
(1 stanowisko)

Oferta_stypendysta-doktorant
Klauzula_informacyjna

 

 

(oferta nr 2/2021/EU-OPENSCREEN)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATOR BAZ DANYCH

W związku z realizacją projektu POL-OPENSCREEN w części utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych w ramach „European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Chemii Medycznej ogłasza nabór na następujące stanowisko:

Administrator baz danych – pracownik inżynieryjny i techniczny
(1 stanowisko)

Ogloszenie_administrator_baz_danych_POL-OPENSCREEN
Klauzula_informacyjna

 

 

(oferta nr 3/2021/OPUS-17)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Badania mechanizmów związanych z zakażeniami HPV i CMV w patogenezie raka jajnika” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Wirusologii ogłasza nabór na następujące stanowisko:

Stypendysta - doktorant
(1 stanowisko)

Oferta_stypendysta-doktorant_pol
Klauzula_informacyjna

 

 

(oferta nr 2/2021/SYMPHONY)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru – nowy materiał do bionanotechnologii” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SYMFONIA 3, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Chemii Medycznej ogłasza nabór na następujące stanowisko:

Stypendysta - doktorant
(1 stanowisko)

Oferta Pracy Doktorant - Chemik
Klauzula_informacyjna

 

 

(oferta nr 1/2021/EU-OPENSCREEN)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATOR BAZ DANYCH

W związku z realizacją projektu POL-OPENSCREEN w części utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych w ramach „European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Chemii Medycznej ogłasza nabór na następujące stanowisko:

Administrator baz danych – pracownik inżynieryjny i techniczny
(1 stanowisko)

Ogloszenie_administrator_baz_danych
Klauzula_informacyjna

 

 

(oferta nr 2/2021/OPUS-17)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Badania mechanizmów związanych z zakażeniami HPV i CMV w patogenezie raka jajnika” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Wirusologii ogłasza nabór na następujące stanowisko:

 

 

(oferta nr 3/2021/OPUS-19)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe mechanizmy immunomodulacji przez opóźniacze palenia” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS -19, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Regulacji Transkrypcyjnej ogłasza nabór na następujące stanowisko:

 

 

(oferta nr 1/2021/SONATA BIS-9)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Wykorzystanie wzorców ewolucyjnych w optymalizacji chemoterapii gruźlicy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS-9, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium ogłasza nabór na następujące stanowisko:

Stypendysta - doktorant
(1 stanowisko)

(Oferta Pracy Doktorant - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

 

(oferta nr 1/2021/OPUS-17)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - DOKTORANT

W związku z realizacją projektu pt. „Badania mechanizmów związanych z zakażeniami HPV i CMV w patogenezie raka jajnika” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Wirusologii ogłasza nabór na następujące stanowisko:

 

 

(oferta nr 2/2021/STATUT/PChM)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Chemii Medycznej) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego (1 stanowisko):

Asystent – pracownik naukowy
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Oferta Pracy Asystent - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

 

(oferta nr 2/2021/OPUS-19)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY (STANOWISKO TYPU POST-DOC)

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Regulacji Transkrypcyjnej) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego (1 stanowisko):

Asystent – pracownik naukowy (stanowisko typu post-doc)
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

 

(oferta nr 1/2021/STATUT/PChM)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Chemii Medycznej) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego (1 stanowisko):

Asystent – pracownik naukowy
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

 

(oferta nr 1/2021/OPUS-19)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA – DOKTORANT

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Epigenetyki) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko stypendysta - doktorant (1 stanowisko):

Stypendysta - doktorant
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)