O Instytucie > Praca > Oferty Pracy

Oferty Pracy


 

W związku z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu finansowania na realizację projektu nr 2015/19/B/NZ6/02978 pt. "RecA niezależna odpowiedź prątków gruźlicy na uszkodzenia DNA" (konkurs OPUS 10) Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza:

NABÓR NA STANOWISKO ADIUNKT – PRACOWNIK NAUKOWY
(STANOWISKO TYPU POST-DOC)

Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium:
(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Ze względu na dotychczasowy brak kandydatów na stanowisko:

Asystent – pracownik naukowy (typu post-doc)
do oferty nr 1/2019/OPUS15

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk informuje, że termin składania ofert na ww. stanowisko zostaje wydłużony do 16.10.2019 roku. W związku z powyższym planowany termin rozmów kwalifikacyjnych jest przewidziany na 28.10.2019 roku. Wyniki ww. konkursu zostaną ogłoszone 29.10.2019 roku.

 

W związku z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu finansowania na realizację projektu nr 2018/29/B/NZ5/01756 pt. "Jak mikropęcherzyki płytkowe wpływają na inwazyjność komórek raka jelita grubego w procesie metastazy. Czy możemy to zmienić?" Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza:

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO
(STANOWISKO TYPU POST-DOC)

 

W związku z realizacją interdyscyplinarnego projektu pt. "Oligopochodne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SYMFONIA 3, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Chemii Medycznej ogłasza nabór na następujące stanowiska:

(oferta nr 6/2019/SYMFONIA)

Stypendysta - doktorant - chemik
(2 stanowiska)
(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

Stypendysta - doktorant - biochemik
(1 stanowisko)
(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

Instytut Biologii Medycznej PAN Pracownia Epigenetyki poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego:

(oferta nr 4/2019/STATUT/PE.IBM PAN)

pracownik naukowo-badawczy: asystent naukowy
(umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia)
(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

Instytut Biologii Medycznej PAN Pracownia Chemii Medycznej poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta - pracownika naukowego ze specjalizacją chemia organiczna lub bioorganiczna:

(oferta nr 3/2019/STATUT/PChM.IBM PAN)

Asystent - Chemik
(umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia)
(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

Instytut Biologii Medycznej PAN Pracownia Chemii Medycznej poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta - pracownika naukowego:

(oferta nr 2/2019/STATUT/PChM.IBM PAN)

Asystent - Chemik
(umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia)
(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

W związku z przystąpieniem Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi do realizacji w latach 2018-2023 projektu POL-OPENSCREEN w ramach "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut ogłasza nabór na następujące stanowisko:

(oferta nr 5/2019/POL-OPEN)

ADMINISTRATOR BAZ DANYCH - techniczne
(1 stanowisko - 1/2 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

W związku z przystąpieniem Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi do realizacji w latach 2018-2023 projektu POL-OPENSCREEN w ramach "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut ogłasza nabór na następujące stanowisko:

(oferta nr 4/2019/POL-OPEN)

CHEMIK - badawczo-techniczne
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)