Publikacje z afiliacją IBM PAN
wydrukowane w 2012 roku

 

Czasopisma posiadające współczynnik wpływu IMACT FACTOR (IF),  znajdujące się w bazie JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

Punktacja wg części „A” wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 20.XII.2012 r.

 1. Acta Pol Pharm. - pkt MNiSW 15  (poz. 177)

Oseltamivir analog with boron cluster modulator.
Adamska A, Olejniczak AB, Zwoliński K, Szczepek WJ, Król E, Szewczyk B, Grynkiewicz G, Leśnikowski ZJ
2012 Nov-Dec;69(6):1218-23.
IF: 0.663

 1. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol - pkt MNSW 40 (poz.521)

Novel aspects of urokinase function in the injured lung: role of α2-macroglobulin..
Komissarov AA, Stankowska D, Krupa A, Fudala R, Florova G, Florence J, Fol M, Allen TC, Idell S, Matthay MA, Kurdowska AK.
2012 Dec;303(12):L1037-45.
IF: 3.662

 1. Ann NY Acad Sci - pkt MNSW 40 (poz.722)

Thymosin β4 is rapidly internalized by cells and does not induce intracellular Ca2+ elevation.  Cierniewski CS, Sobierajska K, Selmi A, Kryczka J, Bednarek R:
2012 Oct;1269:44-52
IF: 3.155

 1. Arch Med Sci.  - pkt MNSW 25 (poz.947)

Pathogenic activity of circulating anti-desmoglein-3 autoantibodies isolated from pemphigus vulgaris patients.
Narbutt J, Boncela J, Smolarczyk K, Kowalewski C, Wozniak K, Torzecka JD, Sysa-Jedrzejowska A, Cierniewski CS, Lesiak A.
2012 May 9;8(2):347-56
IF: 1.214

 1. Arkivoc - pkt MNSW 20 (poz.981)

Nucleoside-metallacarborane conjugates: synthesis of a uridine-bearing 3,3,3-(CO)3-closo-3,1,2-ReC2B9H10 complex
Olejniczak AB
2012 (viii) 90-97
IF: 1.252

 1. Bioelectrochemistry- pkt MNSW 30 (poz.12921)

Electrochemical detection of DNA hybridization using metallacarborane unit
Ziółkowski R, Olejniczak AB, Górski L, Janusik J, Leśnikowski ZJ, Malinowska E
2012 Oct;87:78-83.
IF: 3.759

 1. Bioorg Med Chem - pkt MNSW 30 (poz.1366)

Effect of adenosine modified with a boron cluster pharmacophore on reactive oxygen species production by human neutrophils.
Bednarska K., Olejniczak A.B, Piskala A., Klink M., Sulowska Z., Leśnikowski Z.J
2012 Nov 15;20(22):6621-9.
IF: 2.921

 1. Cell Stress Chaperones - pkt MNSW 25 (poz.1810)

The interaction of HspA1A with TLR2 and TLR4 in the response of neutrophils induced by ovarian cancer cells in vitro.
Klink M, Nowak M, Kielbik M, Bednarska K, Blus E, Szpakowski M, Szyllo K, Sulowska Z.
2012 Nov;17(6):661-74.
IF: 3.013

 1. Eur J Clin Microbiol Infect Dis - pkt MNSW 25 (poz.3165 )

Distribution of UL144, US28 and UL55 genotypes in Polish newborns with congenital cytomegalovirus infections.
Paradowska E, Studzińska M, Nowakowska D, Wilczyński J, Rycel M, Suski P, Gaj Z, Kaczmarek B, Zbróg Z, Leśnikowski ZJ
2012 Jul;31(7):1335-45.
IF: 2.859

 1. Exp Cell Res. - pkt MNSW 30  (poz.3338 )

Thymosin β4 promotes the migration of endothelial cells without intracellular Ca2+ elevation.  Selmi A, Malinowski M, Brutkowski W, Bednarek R, Cierniewski CS: 
2012 Aug 15;318(14):1659-66.
IF: 3.580

 1. Exp Parasitol - pkt MNSW 25 (poz. 3350)

Toxoplasma gondii: the vaccine potential of three trivalent antigen-cocktails composed of recombinant ROP2, ROP4, GRA4 and SAG1 proteins against chronic toxoplasmosis in BALB/c mice.
Dziadek B, Gatkowska J, Grzybowski M, Dziadek J, Dzitko K, Dlugonska H.
2012 May;131(1):133-8. Epub 2012 Mar 14.
IF: 2.122

 1. FEMS Microbiol Lett- pkt 20 MNSW  (poz.3412 )

Preliminary Molecular Identification of Cylindrospermopsin-producing Cyanobacteria in Two Polish Lakes (Central Europe).
Mankiewicz-Boczek J, Kokociński M, Gagała I, Pawełczyk J, Jurczak T, Dziadek J
2012 Jan;326(2):173-9.
IF: 2.044

 1. Folia Microbiol - pkt  MNSW 15  (poz. 3477 )

Influence of quorum sensing signal molecules on biofilm formation in Proteus mirabilis O18.
Stankowska D, Czerwonka G, Rozalska S, Grosicka M, Dziadek J, Kaca W.
2012 Jan;57(1):53-60. Epub 2011 Dec 24.
IF: 0.677

 1. Glycobiology- pkt MNSW 30  (poz.3772 )

New functional ligands for ficolin-3 among lipopolysaccharides of Hafnia alvei.
Świerzko A, Lukasiewicz J, Cedzyński M, Maciejewska A, Jachymek W, Niedziela T, Matsushita M, Lugowski C
2012 Feb;22(2):267-80.
IF: 3.580

 1. Immunobiology- pkt MNSW 35 (poz.4212 )

H-ficolin (ficolin-3) concentrations and FCN3 gene polymorphism in neonates.
Michalski M, Szala A, Świerzko A St, Łukasiewicz J, Maciejewska A, Kilpatrick DC, Matsushita M, Domżalska-Popadiuk I, Borkowska-Kłos M, Sokołowska A, Szczapa J, Ługowski C, Cedzyński M
2012 Jul;217(7):730-7.
IF: 3.205

 1. Immunol Invest- pkt MNSW 15  (poz.4215 )

JAK3, STAT3 and CD3-zeta signaling proteins status in regard to the lymphocytes function in patients with ovarian cancer.
Klink M, Kielbik M, Nowak M, Bednarska K, and Sulowska Z
2012;41(4):382-98. Epub 2012 Jan 5.
IF: 1.164

 1. Inflamm Res - pkt MNSW  15 (poz.4299 )

Seasonal changes in activities of human neutrophils in vitro.
Klink M, Bednarska K, Blus E, Kielbik M, Sulowska Z
2012 Jan;61(1):11-6
IF: 2.109

 1. J Bacteriol.- pkt MNSW 35 (poz. 5140)

Mycobacterium tuberculosis CwsA interacts with CrgA and Wag31 and the CrgA-CwsA complex is involved in peptidoglycan synthesis and cell shape determination.
Plocinski P, Arora N, Sarva K, Blaszczyk E, Qin H, Das N, Plocinska R, Ziolkiewicz M, Dziadek J, Kiran M, Gorla P, Cross TA, Madiraju M, Rajagopalan M.
2012 ;194(23):6398-409
IF: 3.825

 1. J Biol Chem - pkt MNSW 35 (poz.5160 )

Matrix metalloproteinase-2 cleavage of the β1 integrin ectodomain facilitates colon cancer cell motility.  
Kryczka J, Stasiak M, Dziki L, Mik M, Dziki A, Cierniewski CS:
2012, 287, 36556-36566
IF: 4.773

 1. J Immunol- pkt MNSW  40 (poz.5779 )

Upstream Stimulating Factors Regulate the Expression of RORγT in Human Lymphocytes.
Ratajewski M, Walczak-Drzewiecka A, Salkowska A, Dastych J.
2012 Sep 15;189(6):3034-42. Epub 2012 Aug 13.
IF: 5.788

 1. J Invest Dermatol - pkt MNSW 50  (poz.5848 )

ABCC6 Expression Is Regulated by CCAAT/Enhancer-Binding Protein Activating a Primate-Specific Sequence Located in the First Intron of the Gene.
Ratajewski M, de Boussac H, Sachrajda I, Bacquet C, Kovács T, Váradi A, Pulaski L, Arányi T.
2012 Dec;132(12):2709-17
IF: 6.314

 1. J Mol Neurosci - pkt MNSW 20 (poz.6027 )

Orexins/Hypocretins Acting at G(i) Protein-Coupled OX (2) Receptors Inhibit Cyclic AMP Synthesis in the Primary Neuronal Cultures.
Urbańska A, Sokołowska P, Woldan-Tambor A, Biegańska K, Brix B, Jöhren O, Namiecińska M, Zawilska JB.
2012 Jan;46(1):10-7.
IF: 2.504

 1. J Mol Neurosci- pkt MNSW 20 (poz. 6027)

Orexin A Suppresses the Growth of Rat C6 Glioma Cells via a Caspase-Dependent Mechanism.
Biegańska K, Sokołowska P, Jöhren O, Zawilska JB.
2012 Nov;48(3):706-12. Epub 2012 May 17.
IF: 2.504

 1. Mol Biol Rep- pkt MNSW 15 (poz. 7395 )

Comparison of the (CCG)4-based PCR and MIRU-VNTR for molecular typing of Mycobacterium avium strains.
Wojtasik A, Kubiak AB, Krzyżanowska A, Majchrzak M, Augustynowicz-Kopeć E, Parniewski P
2012 Jul;39(7):7681-6. Epub 2012 Feb 15.
IF: 2.929

 1. Neuroscience Letters- pkt MNSW 20 (poz. 7664 )

Orexins promote survival of rat cortical neurons.
Sokołowska P, Urbańska A, Namiecińska M, Biegańska K, Zawilska JB.
2012 Jan 11;506(2):303-6
IF: 2.105

 1. PLoS One- pkt MNSW 40  (poz.8308 )

A Novel Role of the PrpR as a Transcription Factor Involved in the Regulation of Methylcitrate Pathway in Mycobacterium tuberculosis.
Masiewicz P, Brzostek A, Wolański M, Dziadek J, Zakrzewska-Czerwińska J.
2012;7(8):e43651. Epub 2012 Aug 16.
IF: 4.092

 1. PLoS One - pkt MNSW 40 (poz.8308 )

Direct and inverted repeats elicit genetic instability by both exploiting and eluding DNA double-strand break repair systems in mycobacteria.
Wojcik EA, Brzostek A, Bacolla A, Mackiewicz P, Vasquez KM, Korycka-Machala M, Jaworski A, Dziadek J.
2012;7(12):e51064. doi: 10.1371/journal.pone.0051064. Epub 2012 Dec 10. PubMed PMID: 23251422; PubMed Central PMCID: PMC3519483.
IF: 4.092

 1. PLoS One - pkt MNSW 40 (poz.8308 )

 Effect of Lumican on the Migration of Human Mesenchymal Stem Cells and Endothelial Progenitor Cells: Involvement of Matrix Metalloproteinase-14
Malinowski M, Pietraszek K, Perreau C, Boguslawski M, Decot V, Stoltz JF, Vallar L, Niewiarowska J, Cierniewski C, Maquart FX, Wegrowski Y, Brézillon S.
2012;7(12):e50709
IF: 4.092

 1. Protoplasma - pkt MNSW 20  (poz. 8557)

Cell cycle-dependent phosphorylation of pRb-like protein in root meristem cells of Vicia faba.
Polit JT, Kaźmierczak A, Walczak-Drzewiecka A..
2012 Jan; 249(1):131-7.
IF: 1.922