O Instytucie > Działalność Instytutu > Statutowe cele działalności

Statutowe cele działalności


 

Przedmiotem działalności placówki jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biomedycznych skupionych na wyjaśnieniu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej. Placówka działa na rzecz rozwoju w/w dziedzin nauki, a szczególnie zajmuje się opracowywaniem nowoczesnych metod badań podstawowych i aplikacyjnych.

Do zadań placówki należy w szczególności:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie biologii i biotechnologii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem genomiki i proteomiki

 • prowadzenie badań relacji organizm-środowisko

 • prowadzenie badań relacji na styku patogen-gospodarz, na poziomie molekularnym, komórkowym i na poziomie organizmu

Uprawiane specjalności:

 • biologia medyczna

 • farmakologia

 • mikrobiologia

 • wirusologia molekularna

 • biologia molekularna

 • genetyka i fizjologia drobnoustrojów

 • immunologia

 • immunobiologia zakażeń

 • chemia biologiczna

 • struktura i funkcja DNA

 • struktury komórkowe bakterii

O Instytucie > Działalność Instytutu > Statutowe cele działalności