O Instytucie > Działalność Instytutu > Otwarcie Przewodu Doktorskiego

Otwarcie Przewodu Doktorskiego

 


=> Regulamin IBM PAN w sprawie Nadania Stopnia Doktora <=


 

SKŁAD OSOBOWY

Komisji do spraw Przyjmowania i Przeprowadzania Obron Rozpraw Doktorskich
działającej przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN

 

Przewodniczący Komisji:

 1. Dr hab. Maciej Cedzyński, prof. IBM PAN

 

Zastępca przewodniczącego Komisji:

 1. Prof. dr hab. Magdalena Klink

 

Członkowie Komisji:

 1. Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 2. Prof. dr hab. Jarosław Dastych
 3. Prof. dr hab. Maria Anna Kowalska
 4. Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
 5. Prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska
 6. Dr hab. Joanna Boncela, prof. nadzw. IBM PAN
 7. Dr hab. Anna Brzostek, prof. nadzw. IBM PAN
 8. Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. nadzw. IBM PAN
 9. Dr hab. Edyta Paradowska, prof. nadzw. IBM PAN
 10. Dr hab. Paweł Parniewski, prof. nadzw. IBM PAN
 11. Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. nadzw. IBM PAN
 12. Dr hab. Zofia Sułowska, prof. nadzw. IBM PAN
 13. Dr hab. Anna Świerzko, prof. nadzw. IBM PAN

 

Funkcję Sekretarza Komisji pełni Sekretarz Rady Naukowej:

 1. Dr Patrycja Przygodzka.

 Powyższy skład osobowy Komisji do spraw Przyjmowania i Przeprowadzania Obron Rozpraw Doktorskich zatwierdzono na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi w dniu 21 marca 2016 r.O Instytucie > Działalność Instytutu > Otwarcie Przewodu Doktorskiego