DYREKCJA

 

Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Zastępca Dyrektora ds. naukowych – prof. dr hab. Jarosław Dastych

Główny Księgowy – mgr Kinga Czerwińska