Regulamin


 

Regulaminy Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN:

 1. REGULAMIN – Tryb postępowania Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w sprawie nadania stopnia Doktora Habilitowanego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w dyscyplinie Nauki Medyczne => [link]
 2. REGULAMIN Komisji Rady Naukowej ds. Przeprowadzenia Czynności w Sprawie Nadania Stopnia Doktora Nauk Medycznych w Instytucie Biologii Medycznej PAN => [link]

 

Komisja Rady Naukowej ds. Przeprowadzenia Czynności w Sprawie Nadania Stopnia Doktora Nauk Medycznych

Przewodniczący Komisji - Dr hab. Maciej Cedzyński, prof. IBM PAN

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Prof. dr hab. Magdalena Klink

Członkowie Komisji:

 1. Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 2. Prof. dr hab. Jarosław Dastych
 3. Prof. dr hab. Maria Anna Kowalska
 4. Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
 5. Dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN
 6. Dr hab. Anna Brzostek, prof. IBM PAN
 7. Dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN
 8. Dr hab. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN
 9. Dr hab. Paweł Parniewski, prof. IBM PAN
 10. Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN
 11. Dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN
 12. Dr hab. Anna Świerzko, prof. IBM PAN
 13. Dr hab. Waldemar Wagner, prof. IBM PAN

Funkcję Sekretarza Komisji pełnić będzie Sekretarz Rady Naukowej.