BIP > POIG

POIG

 PRZETARGI NIEOGRANICZONE: 


ROK 2011

POIG ZP 01/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę wirówek laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

rozstrzygnięcie_przetargu_ZP_1-2011.doc

ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_01-2011.doc


POIG ZP 02/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

odpowiedzi_na_pytania_wykonawców_ZP_2-2011.doc rozstrzygnięcie ZP_2-2011.doc

ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_2-2011.doc


POIG ZP 03/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników dla potrzeb laboratorium w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

odpowiedź_na_pytanie_wykonawcy-_3-2011.doc

rozstrzygnięcie ZP_3-2011.doc

ogłoszenie o zawarciu umowy POIG_ZP_03-2011.doc


POIG ZP 04/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników dla potrzeb laboratorium w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

ZAWIADOMIENIE_O_ZMIANACH.doc siwz_po_modyfikacji__ZP_04-2011.doc

odpowiedzi_na_pytania_wykonawców_ZP_4-2011.doc

rozstrzygnięcie ZP_4-2011.doc uniewaznienie_wyboru_oferty.doc

rozstrzygnięcie_ZP_4-2011-2.doc

ogłoszenie o zawarciu umowy POIG_ZP_04-2011.doc


POIG ZP 05/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi analizy badawcze związków chemicznych za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

rozstrzygnięcie_ZP_5-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_5-2011.docPOIG ZP 08/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

odpowiedzi_na_pytania_wykonawców_ZP_8-2011.doc rozstrzygnięcie_ZP_8-2011.doc


POIG ZP 07/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

odpowiedzi_na_pytania_wykonawców_ZP_7-2011.doc

rozstrzygnięcie_ZP_7-2011.doc


POIG ZP 06/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

rozstrzygnięcie_ZP_06-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_6-2011.doc


POIG ZP 10/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników dla potrzeb laboratorium w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

rozstrzygnięcie_ZP_10-2011.doc


POIG ZP 13/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników dla potrzeb laboratorium w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj


POIG ZP 20/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

odpowiedzi_na_pytania_wykonawców_ZP_20-2011.doc

INFORMACJA O WYNIKU ZP20/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP20/2011


POIG ZP 17/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników dla potrzeb laboratorium w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_ZP_17-2011.doc

Odp. na pytania Wykonawcy rozstrzygnięcie_ZP_17-2011.doc

Informacja o udzieleniu zamówienia ZP17/2011


POIG ZP 19/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi sekwencjonowania białka w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

odpowiedzi_na_pytania_wykonawców_ZP_19-2011.doc

rozstrzygnięcie_ZP_19-2011.doc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP19/2011


POIG ZP 25/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

Informacja o wyniku ZP25/2011


POIG ZP 11/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników dla potrzeb laboratorium w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

INFORMACJA O WYNIKU ZP11/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP11/2011


POIG ZP 18/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

SIWZ ZP 18/2011 Odp. na pytania Wykonawcy Odp. na pytania Wykonawcy INFORMACJA O WYNIKU ZP18/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP18/2011


POIG ZP 16/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi analizy badawcze związków chemicznych za pomocą spektrometrii masowej w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

unieważnienie ZP_16-2011.doc


POIG ZP 15/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi analizy badawcze związków chemicznych za pomocą spektrometrii masowej (MS)-ESI (electrospray) w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

Unieważnienie ZP15/2011


POIG ZP 22/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników dla potrzeb laboratorium w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj.

SIWZ ZP22/2011 Informacja o wyniku ZP22/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP22/2011


POIG ZP 23/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj.

OGŁOSZENIE ZP23/2011 SIWZ ZP23 INFORMACJA O WYNIKU ZP23/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP23/2011


POIG ZP 24/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj.

OGŁOSZENIE ZP24/2011 SIWZ ZP24 INFORMACJA O WYNIKU ZP24/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP24/2011


POIG ZP 09/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj.

OGŁOSZENIE ZP9/2011 SIWZ ZP9 Unieważnienie ZP9/2011


POIG ZP 29/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 29/2011 na dostawę odczynników - zadanie 20 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj.

OGŁOSZENIE ZP 29/2011 SIWZ ZP29 SIWZ ZP29 PDF Odpowiedzi na pytania Wykonawców - ZP29 Informacja o wyniku ZP29/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP29/2011


POIG ZP 31/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 31/2011 na dostawę gazów - zadanie 1 - ciekły azot, w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE ZP31/2011 SIWZ ZP31 SIWZ ZP31 PDF INFORMACJA O WYNIKU ZP31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP31/2011


POIG ZP 32/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 32/2011 na dostawę gazów - zadanie 2 - gazy techniczne, w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE ZP32/2011 SIWZ ZP32 SIWZ ZP32 PDF Odp. na pytanie Wykonawcy INFORMACJA O WYNIKU ZP32/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP32/2011


POIG ZP 21/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 21/2011 na usługi syntezy niezmodyfikowanych oligonukleotydów DNA, w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE ZP21/2011 SIWZ ZP21/2011 SIWZ ZP21/2011 PDF Odp. na pytania Wykonawcy (1) Odp. na pytania 2,3,4,5 informacja o wyniku ZP21/2011


POIG ZP 14/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 14/2011 na dostawę odczynników - zadanie 7, w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE ZP14/2011 SIWZ ZP14/2011 SIWZ ZP14/2011 PDF unieważnienie_ZP_14-2011.doc


POIG ZP 30/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 30/2011 na dostawę odczynników - zadanie 21 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego znaleźć można tutaj.

OGŁOSZENIE ZP30/2011 SIWZ ZP30/2011 SIWZ ZP30/2011 PDF wynik_przetargu.pdf


POIG ZP 28/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 28/2011 na dostawę odczynników w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE ZP28/2011 SIWZ ZP28/2011 SIWZ ZP28/2011 PDF Odp. 1,2,3 na pyt. Wykonawcy Informacja o wyniku ZP28/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP28/2011


POIG ZP 34/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 34/2011 na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku - zadanie 13 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE ZP34/2011 SIWZ ZP34/2011 SIWZ ZP34/2011 PDF Odp. na pytanie 1 Odp. na pyt. Wyk. Informacja o wyniku ZP34/2011 Informacja o udzieleniu zamówienia ZP34/2011


POIG ZP 33/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 33/2011 na dostawę akcesoriów i materiałów laboratoryjnych – zadanie 2 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE ZP33/2011 SIWZ ZP33/2011 SIWZ ZP33/2011 PDF Informacja o wyniku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP33/2011


POIG ZP 38/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 38/2011 na dostawę odczynników - zadanie 22 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE ZP38/2011 SIWZ ZP38/2011 SIWZ ZP38/2011 PDF Odp. na pytania Wykonawców ZP38 Informacja o wyniku ZP38/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP38/2011


POIG ZP 26/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 26/2011 na dostawę odczynników dla potrzeb laboratorium - zadanie 17 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE ZP26/2011 SIWZ_ZP_26.doc Odp. 1 i 2 na pyt. Wykonawcy ZP26 Informacja o wyniku ZP26/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP26/2011


POIG ZP 39/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 39/2011 na dostawę wyparki w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_39_-2011.doc SIWZ_ZP39_2011.doc ZP_39-2011.doc ogoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_39-2011.doc


POIG ZP 40/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 40/2011 na dostawę rotatora i systemu do homogenizacji próbek w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_40-2011.doc POIG_ZP40_2011.doc ZP_40-2011.doc ogoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_40-2011.doc


POIG ZP 41/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 41/2011 na dostawę kabiny do spryskiwania płytek TLC/HPTLCw ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_41-2011.doc POIG_ZP41_2011.doc ZP_41-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_41-2011.doc


POIG ZP 42/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 42/2011 na dostawę wirówki i biofotometra ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_42-2011.doc POIG_ZP_42_2011.doc Odp. na pytania Wykonawcy ZP42 ZP_42-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_42-2011.doc


POIG ZP 27/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 27/2011 na dostawę odczynników - zadanie 18 - w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

POIG_ZP_27-2011.doc SIWZ_ZP_27__


POIG ZP 37/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 37/2011 na dostawę odczynników - zadanie 21 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

Ogłoszenie ZP37/2011 SIWZ ZP37/2011 SIWZ ZP37/2011 PDF Odp. na pytania Wykonawcy ZP37 Informacja o wyniku ZP37/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP37/2011


POIG ZP 44/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi analizy badawcze związków chemicznych za pomocą spektrometrii masowej w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej wraz z tekstem ogłoszenia.

Ogłoszenie ZP44/2011 SIWZ ZP44/2011 SIWZ ZP44 PDF Unieważnienie ZP44/2011


POIG ZP 43/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 43/2011 na dostawę odczynników - zadanie 7, w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP43/2011 SIWZ ZP43/2011 SIWZ ZP43/2011 PDF Odp. na pytania Wykonawców ZP 43 Informacja o wyniku ZP43/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP43/2011


POIG ZP 12/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 12/2011 na dostawę akcesoriów laboratoryjnych - zadanie 3, w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP12/2011 SIWZ ZP12/2011 Odp. na pyt. Wyk. ZP_12 Unieważnienie ZP12/2011


POIG ZP 36/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi analizy badawcze związków chemicznych za pomocą spektrometrii masowej (MS)-ESI (electrospray) w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP36/2011 SIWZ ZP36/2011 Unieważnienie ZP36/2011


POIG ZP 35/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku - głaszczki bakteriologiczne – zadanie 14 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP35/2011 SIWZ ZP35/2011 Odp. na pyt. Wyk. ZP_35 Informacja o wyniku ZP35/2011 Sprostowanie do informacji o wyniku ZP35/2011 Informacja o udzieleniu zamówienia ZP35/2011


POIG ZP 46/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku - szalki bakteriologiczne – zadanie 16 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP46/2011 SIWZ ZP46/2011 Odp. na pytania Wykonawcy ZP 46 Unieważnienie ZP46/2011


POIG ZP 45/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynnikówzadanie 23 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP45/2011 SIWZ ZP45/2011 SIWZ ZP45/2011 PDF Unieważnienie ZP45/2011


POIG ZP 48/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi analizy badawcze związków chemicznych za pomocą spektrometrii masowej (MS)-ESI (electrospray) w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP48/2011 SIWZ ZP48/2011 Unieważnienie ZP48/2011


POIG ZP 47/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę wytrząsarek z inkubacją i chłodzeniem w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_47-2011.doc SIWZ_ZP_47-2011.doc rozstrzygnięcie_ZP_47-2011.pdf ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_47-2011.doc


POIG ZP 50/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę autoklawów w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_50-2011.doc SIWZ_ZP_50-2011.doc rozstrzygnięcie_ZP_50-2011.pdf ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_50-2011.doc


POIG ZP 51/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę wytwornicy płatków lodu w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_51-2011.doc SIWZ_ZP_51-2011.doc Odp. na pytania Wykonawców unieważnienie.pdf


POIG ZP 52/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopu w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_52-2011.doc SIWZ_ZP_52-2011.doc Odp. na pytania Wykonawcy rozstrzygnięcie_ZP_52-2011.pdf ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_52-2011.doc

POIG ZP 53/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę środków odkażających dla potrzeb laboratorium - zadanie 1 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP53/2011 SIWZ 53/2011 Unieważnienie ZP53/2011


POIG ZP 49/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego - zadanie 4 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

POIG_ZP_49-2011.doc SIWZ_ZP49.doc Odp. na pyt. Wyk. ZP49 rozstrzygnięcie_zp_49-2011doc.pdf ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_49-2011.doc


POIG ZP 54/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę wytwornicy płatków lodu w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_54-2011.doc SIWZ_ZP_54-2011.doc odpowiedzi_na_pytania_wykonawcw.pdf rozstrzygnięcie_ZP_54-2011.pdf


POIG ZP 57/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynnikówzadanie 23 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP57/2011 SIWZ ZP57/2011 Informacja o wyniku ZP57/2011 Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia ZP57/2011


POIG ZP 55/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

POIG_ZP_55-2011.doc SIWZ_ZP55.doc informacja_o_przesunięciu_terminu.pdf informacja_o_wyniku.pdf


POIG ZP 58/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 58/2011 na dostawę akcesoriów laboratoryjnych - zadanie 3, w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP58/2011 SIWZ ZP58/2011 Unieważnienie ZP58/2011


POIG ZP 59/2011 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku - szalki bakteriologiczne – zadanie 16 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP59/2011 SIWZ ZP59/2011 Odp. na pytania Wykonawcy ZP 59 Informacja o wyniku ZP59/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP59/2011


POIG ZP 01/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę środków odkażających dla potrzeb laboratorium - zadanie 1 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP01/2012 SIWZ ZP01/2012 Odp. na pyt. Wyk. ZP01_2012 Odp. na pyt. Wyk. ZP01 2012 (2) Informacja o wyniku ZP01/2012 Informacja o udzieleniu zamówienia ZP01/2012


POIG ZP 02/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku – końcówki do pipet i kuwety w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP02/2012 SIWZ 02/2012 Odp. na pyt. Wyk. ZP02 Informacja o wyniku ZP02/2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP02/2012


POIG ZP 05/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatów do elektroforezy pionowej – zadanie 7 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP05/2012 SIWZ ZP05/2012 ZP05 Odp. na pyt. Wyk. Informacja o wyniku ZP05/2012 Informacja o udzieleniu zamówienia ZP05/2012


POIG ZP 04/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi syntezy niezmodyfikowanych oligonukleotydów DNA w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_ZP_04-2012.doc SIWZ_ZP_04-2012.doc unieważnienie_ZP_04-2012.doc


POIG ZP 06/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatów do elektroforezy poziomej - zadanie 6 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP06/2012 SIWZ ZP06/2012 Odp. na pyt. Wyk. ZP06 Informacja o wyniku ZP06/2012 Ogłoszenie o zawarciu umowy ZP06/2012


POIG ZP 03/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę SUROWIC - ZADANIE 25 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP03/2012 SIWZ 03/2012 Zał. 1 do opisu przedmiotu zamówienia Informacja o wyniku ZP 03/2012 Informacja o udzieleniu zamówienia ZP03/2012


POIG ZP 07/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników dla potrzeb laboratorium – zadanie 24 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP07/2012 SIWZ_ZP_07.doc

rozstrzygnięcie_ZP_07-2012.pdf


POIG ZP 08/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę SZKŁA LABORATORYJNEGO - ZADANIE 17 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP 08/2012 SIWZ ZP08/2012 Odp. na pyt. Wyk. ZP08 Informacja o wyniku ZP08/2012


POIG ZP 09/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę suchego bloku grzejnego - zadanie 8 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP 09/2012 SIWZ_ZP_09.doc ZP 09 Odp. na pyt. Wyk. Informacja o wyniku ZP09/2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP 09/2012


POIG ZP 10/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych -zadanie 26 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie POIG_ZP_10-2012.doc SIWZ_ZP-10.doc informacja_o_wyniku_ZP_10-2012.pdf


POIG ZP 11/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników laboratoryjnych - przeciwciała i proteiny -zadanie 27 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie POIG_ZP_11-2012.doc SIWZ_ZP-11.doc informacja_o_wyniku_ZP_11-2012.pdf


POIG ZP 12/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę końcówek do stacji pipetującej - zadanie 18 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP 12/2012 SIWZ ZP12/2012 Unieważnienie ZP12/2012


POIG ZP 13/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi syntezy niezmodyfikowanych oligonukleotydów DNA w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_ZP_13-2012.doc SIWZ_ZP_13-2012.doc Odp. na pyt. Wyk. ZP13 informacja_o_wyniku.pdf


POIG ZP 16/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę ODCZYNNIKÓW - ZADANIE 28 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP16/2012 SIWZ ZP16/2012 Odp. na pyt. Wyk. ZP16 Odp. na pyt. 2 i 3 ZP16 Informacja o wyniku ZP 16/2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP16/2012


POIG ZP 14/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP14/2012 SIWZ ZP14/2012 Informacja o wyniku ZP 14/2012


POIG ZP 17/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę ODCZYNNIKÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ - ZADANIE 29 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej

ogłoszenie_ZP_17.doc Sprostowanie do ogłoszenia ZP17/2012 SIWZ ZP17/2012 odp_na_pytania_wykonawcw_ZP_17.pdf Informacja o wyniku ZP17/2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP17/2012


POIG ZP 18/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę końcówek do stacji pipetującej - zadanie 18 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_ZP_18.doc SIWZ ZP18/2012 Informacja o wyniku ZP 18/2012


POIG ZP 15/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów promocyjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP 15/2012 SIWZ ZP 15/2012 Informacja o wyniku ZP15/2012 Ogłoszenie o zawarciu umowy ZP 15/2012


POIG ZP 20/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH - ZADANIE 19 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP 20/2012 SIWZ ZP 20/2012 ZP20_Odp._na_pyt._1 ZP20_Odp._na_pyt.2 ZP20_Odp._na_pyt.3

wyniki_przetargu_ZP_20/2012.pdf


POIG ZP 21/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę MATERIAŁÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ – ZADANIE 20 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie ZP 21/2012 SIWZ ZP21/2012 unieważnienie_ZP_21/2012.pdf

POIG ZP 19/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę wywoływarki do filmów rentgenowskich w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_19-2012.doc SIWZ-ZP19.docx ZP19 Odp. na pyt. Wyk .unieważnienie_ZP_19-2012.pdf


POIG ZP 23/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę wywoływarki do filmów rentgenowskich w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_23-2012.doc SIWZ-ZP_23-2012.docx ZP23 Odp. na pyt. Wyk.

informacja_o_wyniku_ZP_23-2012.pdf


POIG ZP 25/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę SYSTEMU DO DGGE w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_25-2012.doc SIWZ-ZP_25-2012.docx ZP25 Odp. na pyt. Wyk.

informacja_o_wyniku_ZP_25-2012.pdf


POIG ZP 24/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi analizy badawcze związków chemicznych za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_24-2012.doc SIWZ POIG_ZP_24-2012-_uslugi. doc informacja_o_wyniku__ZP_24-2012.pdf


POIG ZP 22/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę ODCZYNNIKÓW - ZADANIE 30 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie o zamówieniu ZP 22-2012.doc SIWZ ZP 22-2012 Odpowiedzi_na_pytania__wykonawcow_ZP22.pdf

informacja_o_wyborze_wykonawcy_ZP_22-2012.pdf


POIG ZP 26/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ZP 26/2012 na dostawę ciekłego azotu, w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie o zamówieniu ZP26-2012 SIWZ ZP 26-2012 INFORMACJA_O_WYNIKU_ZP_26-2012.pdf


POIG ZP 27/2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługi analizy badawcze związków chemicznych za pomocą spektrometrii masowej w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_ZP_27_-_2012.doc SIWZ_ZP_27-2012.doc MODYFIKACJA_SIWZ_ZP_27-2012.pdf

informacja_o_wyniku_ZP_27-2012.pdf


ROK 2013


POIG ZP 01/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - ZADANIE 21 w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_ZP_01-2013.doc SIWZ_ZP_01_2013.doc informacja_o_wyniku_przetargu_ZP_01-2013.pdf


ZP 03/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE_ZP_03_2013.doc SIWZ_ZP_03__2013.doc Unieważnienie_ZP_03_2013.pdf


ZP 02/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE_ZP_02_2013.doc SIWZ_ZP_02_2013.doc 

INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTPOWANIA_-_ZP02-2013.pdf


ZP 04/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE_ZP_04_2013.doc SIWZ_ZP_04__2013.doc INFORMACJA_O_WYNIKU_ZP_04_2013.pdfZP 05/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ LODÓWEK I ZAMRAŻARE (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_05-2013.doc SIWZ_ZP_05_2013.doc MODYFIKACJA_SIWZ_ZP_05-2013.pdf

ODP_NA_PYT_WYK_ZP_05_2013.pdf

informacja_o_wyniku__ZP_05_2013.pdf


ZP 06/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE_ZP_06_2013.doc  SIWZ_ZP_06__2013.doc

informacja_o_wyborze_oferty_-_ZP_06-2013.pdfZP 07/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ LODÓWEK I ZAMRAŻAREK (CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

SIWZ_ZP_07_2013.doc ogłoszenie_ZP_07-2013.doc informacja_o_wyniku__ZP_07-2013.pdf


ZP 08/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM

(CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

 OGŁOSZENIE_ZP_08_2013.doc SIWZ_ZP_08_2013.doc

odpowiedzi_na_pytania_wykonawców_ZP_08_2013.pdf

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłuzył termin składania ofert:

modyfikacja_SIWZ_ZP_08_2013.doc  zestawienie_dokonanych_zmian_ZP_08_2013.doc

OGŁOSZENIE_o_zmianie_ogłoszenia_ZP_08_2013.pdf

 odpowiedzi_na_pytania_wykonawców_ZP_08_2013_-II.pdf

odpowiedzi_na_pytania_wykonawcy_III.pdf

informacja__o_wyniku_-_ZP_08-2013.pdf

unieważnienie_wyboru_oferty_cz_IV_-_ZP_08-2013.pdf

informacja o wyniku - cz. IV - ZP 08-2013


ZP 09/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM

(CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE_ZP_09_2013.doc SIWZ_ZP_09_2013.doc  informacja_o_wyniku__ZP_09-2013.pdf


ZP 10/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM

(CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE_ZP_10_2013.doc SIWZ_ZP_10-2013.doc informacja_o_wyniku_-_ZP_10-2013.pdf


ZP 11/2013 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - KOŃCÓWEK DO STACJI PIPETUJĄCEJ zadanie 19

(CPV – patrz ogłoszenie) . Tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

ogłoszenie_ZP_11-2013.doc SIWZ_ZP_11_2013.doc informacja_o_wyniku__ZP_11-2013.pdf

 

POIG WR - PROCEDURA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (Art. 66. Pzp) :


POIG WR ZP 01/2011 OGŁOSZENIE o zawarciu umowy (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_zp_1-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_1-2011-WR_POIG.doc


POIG WR ZP 02/2011 OGŁOSZENIE o zawarciu umowy (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_zp_02-2011-WR.doc


POIG WR ZP 04/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_4-2011-WR.doc


POIG WR ZP 03/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_3-2011-WR.doc


POIG WR ZP 05/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)


POIG WR ZP 06/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)


POIG WR ZP 07/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)


POIG WR ZP 05/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) .

POIG_ZP_05-2011-WR.doc


POIG WR ZP 06/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) .

POIG_ZP_06-2011-WR.doc


POIG WR ZP 07/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę testów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) .

ogłoszenie_ex_ante_zp_07-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_7-2011-WR.doc


POIG WR ZP 08/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

POIG ZP 08-2011-WR ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_8-2011-WR.doc


POIG WR ZP 09/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

POIG ZP 09-2011-WR ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_09-2011-WR.doc


POIG WR ZP 10/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

POIG ZP 10-2011-WR POIG ZP 10-2011-WR uniewaznienie postepowania


POIG WR ZP 11/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

POIG ZP 11-2011-WR ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_11-2011-WR.doc


POIG WR ZP 12/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_12-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_12-2011-WR.doc


POIG WR ZP 13/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogoszenie_ex_ante_zp_13-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_13-2011-WR.doc


POIG WR ZP 14/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp14-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_14-2011-WR.doc
POIG WR ZP 15/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę płytek titracyjnych do pomiaru fluorescencji i enhacement solution w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_15-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_15-2011-WR.doc


POIG WR ZP 16/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_16-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_16-2011-WR.doc


POIG WR ZP 17/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogoszenie_ex_ante_zp_17-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_17-2011-WR.doc


POIG WR ZP 18/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogoszenie_ex_ante_zp_18-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_18-2011-WR.doc


POIG WR ZP 19/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę akcesoriów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogoszenie_ex_ante_zp_19-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_19-2011-WR.doc


POIG WR ZP 20/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_20-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_20-2011-WR.doc


POIG WR ZP 22/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę białek rekombinantowych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_22-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_22-2011-WR.doc


POIG WR ZP 23/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogoszenie_ex_ante_zp_23-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_23-2011-WR.doc


POIG WR ZP 24/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogoszenie_ex_ante_zp_24-2011.doc ZP_24-2011.doc


POIG WR ZP 25/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogoszenie_ex_ante_zp_25-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_25-2011-WR.doc


POIG WR ZP 26/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_26-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_26-2011-WR.doc


POIG WR ZP 27/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogoszenie_ex_ante_zp_27-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_27-2011-WR.doc


POIG WR ZP 28/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_28-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_28-2011-WR.docPOIG WR ZP 29/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę zestawu atestowanych filtrów do oczyszczania wody w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_29-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_29-2011-WR.doc


POIG WR ZP 30/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników chemicznych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_30-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_30-2011-WR.doc


POIG WR ZP 31/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_31-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_31-2011-WR.doc


POIG WR ZP 32/2011 OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy (zamówienie z wolnej ręki) na usługi analizy badawcze związków chemicznych za pomocą spektrometrii masowej w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

POIG_ZP_32-2011-WR.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_32-2011-WR_POIG.doc


POIG WR ZP 33/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_33-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_33-2011-WR.doc


POIG WR ZP 34/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_34-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_34-2011-WR.doc


POIG WR ZP 35/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_35-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_35-2011-WR.doc


POIG WR ZP 36/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę preparatu do izolacji komórek w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_36-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_36-2011-WR.doc


POIG WR ZP 37/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_37-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_37-2011-WR.doc


POIG WR ZP 38/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę przeciwciał monoklonalnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_38-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_38-2011-WR.doc


POIG WR ZP 39/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_39-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_39-2011-WR.doc


POIG WR ZP 42/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_42-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_42-2011-WR.doc


POIG WR ZP 43/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów eksploatacyjnych do systemu produkcji wody ultraczystej w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_43-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_43-2011-WR.doc


POIG WR ZP 48/2011 OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy (zamówienie z wolnej ręki) na analizy badawcze (usługi) w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

POIG_ZP_48-2011-WR.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_48-2011-WR_POIG.doc


POIG WR ZP 45/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_45-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_45-2011-WR.doc


POIG WR ZP 46/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_46-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_46-2011-WR.doc


POIG WR ZP 47/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_47-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_47-2011-WR.doc


POIG WR ZP 44/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_44-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_44-2011-WR.doc


POIG WR ZP 49/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie).

ogłoszenie_ex_ante_zp_49-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_49-2011-WR.docPOIG WR ZP 41/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_41-2011.doc unieważnienie_ZP_41-2011.doc


POIG WR ZP 41/2/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_41-2--2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_41.2-2011-WR.doc


POIG WR ZP 40/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp40-2011.doc unieważnienie_ZP_40-2011.doc


POIG WR ZP 50/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę akcesoriów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_50-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_50-2011-WR.doc


POIG WR ZP 51/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_51-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_51-2011-WR.doc


POIG WR ZP 52/2011 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_52-2011.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_52-2011-WR.doc


POIG WR ZP 01/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę biblioteki flawonoidów w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_01-2012.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_01-2012-WR.doc


POIG WR ZP 02/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę części do wytrząsarki w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_02-2012.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_02-2012-WR.doc


POIG WR ZP 03/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynnikó i akcesoriów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_03-2012.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_03-2012-WR.doc


POIG WR ZP 04/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów eksploatacyjnych do systemu produkcji wody ultraczystej w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogoszenie_ex_ante_zp_04-2012.doc


POIG WR ZP 05/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogoszenie_ex_ante_zp_05-2012.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_05-2012-WR.doc


POIG WR ZP 06/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_06-2012.doc


POIG WR ZP 31/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_31-2012.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_ZP_31-2012-WR.doc


POIG WR ZP 08/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_08-2012.doc


POIG WR ZP 09/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_09-2012.doc


POIG WR ZP 10/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_10-2012.doc


POIG WR ZP 11/2012 OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy (zamówienie z wolnej ręki) na usługi analiz badaczych zwiążków chemicznych za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_zp_11-2012-WR.doc


POIG WR ZP 12/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_12-2012.doc


POIG WR ZP 13/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_13-2012.doc


POIG WR ZP 14/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_14-2012.doc ogłoszenie_o_zawarciu_umowy_14-2012.doc


POIG WR ZP 15/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_15-2012.doc


POIG WR ZP 16/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_16-2012.doc


POIG WR ZP 17/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę worków do utylizacji materiału biologicznego w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_17-2012.doc


POIG WR ZP 18/2012 OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę akcesoriów laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_18-2012-WR.doc


POIG WR ZP 19/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników chemicznych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_19-2012.doc


POIG WR ZP 20/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_20-2012.doc

POIG WR ZP 21/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę pipet laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_21-2012.doc

POIG WR ZP 22/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_22-2012.doc

POIG WR ZP 23/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników chemicznych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_23-2012.doc

POIG WR ZP 26/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_26-2012.doc

POIG WR ZP 29/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę podłóż transportowych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_29-2012.doc

POIG WR ZP 30/2012 OGŁOSZENIE o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (zamówienie z wolnej ręki) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie)

ogłoszenie_ex_ante_zp_30-2012.doc


ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO:

Usługa przeprowadzenia audytu projektu:"Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed)" nr POIG.01.01.02-10-107/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Audyt_projektu_zapytanie.pdf

Audyt_projektu_załączniki.pdf Audyt_projektu_załączniki.doc

Audyt_projektu_umowa.pdf

Wyniki_audyt.pdf

Poprawiono: piątek, 30, wrzesień 2016 09:49