BIP > Archiwum przetargów

Archiwum przetargów
ROK 2020ZAPYTANIE OFERTOWE 844/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Termocyklera.

(844-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(844-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

Odpowiedzi_na_pytania

Informacja_o_wyborze_oferty_844_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 843/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Termocyklera PCR gradientowego.

(843-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(843-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

Odpowiedzi_na_pytania

Informacja_o_wyborze_oferty_843_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 816/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Sonikatora.

(816-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(816-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

Informacja_o_wyborze_oferty_816_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 815/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Systemu do ilościowej analizy PCR techniką emulsyjną.

(815-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(815-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

Odpowiedzi_na_pytania_815_2020

Informacja_o_wyborze_oferty_815_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 787/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Komputera do analizy dużej ilości danych genomowych.

(787-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(787-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

Informacja_o_wyniku_postępowania_787_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 738/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Komputera osobistego z wysokowydajnym procesorem graficznym.

(738-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(738-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

Informacja_o_wyborze_oferty_738_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 735/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Komputera do analizy dużej ilości danych genomowych.

(735-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(735-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(735-2020)_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 604/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę środków czystości ogólnego przeznaczenia.

Zaproszenie_do_skladania_ofert_604_2020

Formularz_oferty_604_2020

Informacja_o_wyniku_postepowania_604_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wskazał błędny adres mailowy do składania ofert. Prawidłowy adres to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 05.10.2020 r. godz. 18.00.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 404/2020) na dostawę aparatury laboratoryjnej

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę aparatury laboratoryjnej na potrzeby Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych.
Identyfikator postępowania d44196c0-5584-41c0-bf76-6cbed4fd2895

Ogłoszenie_ZP_404_2020

Formularz_oferty_ZP_404_2020

ZP_404_2020_SIWZ

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d44196c0-5584-41c0-bf76-6cbed4fd2895

Modyfikacja_SIWZ_ZP_404_2020

Odpowiedzi_na_pytania_Oferenta_ZP_404_2020

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_404_2020

Informacja_o_wyborze_oferty_ZP_404_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 348/2020) na wykonanie remontu i przystosowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Wykonanie remontu i przystosowania instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Laboratorium Skriningowego przy ul. Tylnej 3A w Łodzi.

(348-2020)_Ogloszenie_o_zamowieniu

(348-2020)_SIWZ

(348-2020)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ_OFERTY

(348-2020)_Zalacznik_nr2-OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_Z_DOK_PROJ

(348-2020)_Zalacznik_nr3-OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

(348-2020)_Zalacznik_nr4-WZOR_UMOWY

(348-2020)_Zalacznik_nr5-OSWIADCZENIE_WYKONAWCY_GRUPA_KAPITALOWA

(348-2020)_Zalacznik_nr6-WYKAZ_WYKONANYCH_ROBOT

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_348_2020

Informacja_o_wyborze_oferty_ZP_348_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 270/2020

Zaproszenie do składania ofert na dostawę gazów technicznych:

(270-2020)_Zapytanie_ofertowe

(270-2020)_Zalacznik_nr1

(270-2020)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 254/2020) na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę i montaż mebli laboratoryjnych w ramach Adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych na cele Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych.

Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_254_2020

(252-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(254-2020)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_v1

(254-2020)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_v2

(254-2020)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ_OFERTY

(254-2020)_Zalacznik_nr2-SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_MEBLI_LABORATORYJNYCH

(254-2020)_Zalacznik_nr3-OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

(254-2020)_Zalacznik_nr4-WZOR_UMOWY

(254-2020)_Zalacznik_nr5-OSWIADCZENIE_WYKONAWCY_GRUPA_KAPITALOWA

(254-2020)_Zalacznik_nr6-WYKAZ_DOSTAW

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_254_2020

Informacje_o_wyborze_oferty_ZP_254_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

POSTĘPOWANIE nr 252/2020

W związku z realizacją projektu badawczego nr 2019/33/B/NZ7/00795 pt. Zastosowanie sztucznej inteligencji opartej na uczeniu maszynowym do poszukiwania nowych substancji modulujących aktywność receptorów RPRgamma/RORgammaT, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę stacji obliczeniowej opartej o wysokowydajne procesory graficzne:

(252-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(252-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(252-2020)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 037/2020) na dostawę aparatury laboratoryjnej

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę aparatury laboratoryjnej na potrzeby Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych.

Ogloszenie_ZP_ 037_2020

Formularz_oferty

ZP_037_2020_SIWZ

Identyfikator postępowania => 442d66a0-635a-4e6a-a2e6-ca02afd68b22

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_037_2020

Zawiadomienie_wybor_oferty_ZP_037_2020

[pobierz wszystko w zip]
ROK 2019POSTĘPOWANIE nr 801/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu do PCR w czasie rzeczywistym.

(801-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(801-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(801-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 755/2019) na roboty budowlane

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Adaptację pomieszczeń laboratoryjnych na cele Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych i Laboratorium Chemicznego.

Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_755_2019

Odpowiedzi_na_pytania_oferenta_ZP_755_2019

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_755_2019

Informacja_o_wyborze_oferty_ZP_755_2019

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

SIWZ_ZP_755_2019

zalaczniki_755_2019

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 678/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę automatycznej stacji robotycznej i komory laminarnej.

(678-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(678-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(678-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 553/2019) na roboty budowlane

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Adaptację pomieszczeń laboratoryjnych na cele Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych i Laboratorium Chemicznego.

Ogloszenie o zamowieniu 533/2019

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_553_2019

(533-2019)_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

SIWZ 533/2019

zalaczniki_533-2019

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 646/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę homogenizatora kulkowego.

(646-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(646-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(646-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 403/2019) na roboty budowlane

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na na Adaptację dwóch pomieszczeń na cele Pracowni Skriningowej Bakteriologicznej.

Ogloszenie o zamowieniu 403/2019

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

SIWZ 403/2019

zalaczniki 403/2019

Odowiedzi_na_pytania_Wykonawcy_403_2019

(403-2019)_Informacja_z_otwarcia_ofert

(403-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 402/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę czytnika mikropłytek.

(402-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(402-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(402-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 350/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę pełnienia obowiązków inwestora zastępczego nad zadaniem pn. Adaptacja pomieszczeń na cele laboratorium Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych oraz pomieszczeń laboratoryjnych dla potrzeb Laboratorium Chemicznego przy ul. Tylnej 3A w Łodzi.

(350-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(350-2019)_Klauzula_RODO

(350-2019)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ_OFERTY

(350-2019)_Zalacznik_nr2-OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

(350-2019)_Zalacznik_nr3-WYKAZ_OSOB

(350-2019)_Zalacznik_nr4-WYKAZ_USLUG

(350-2019)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 345/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę stacji obliczeniowej GPU.

(345-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(345-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(345-2019)_Klauzula_RODO

(345-2019)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 325/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę wielodetekcyjnego czytnika płytek.

(325-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(325-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(325-2019)_Klauzula_RODO

(325-2019)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 302/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę mikroskopu z systemem do obrazowania.

(302-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(302-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(302-2019)_Klauzula_RODO

(302-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_v1

(302-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

(302-2019)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 293/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę wielodetekcyjnego czytnika płytek.

(293-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(293-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(293-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia-SPROSTOWANIE

(293-2019)_Klauzula_RODO

(293-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_v1

(293-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_v2

(293-2019)_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 287/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę czytnika wielodetekcyjnego na mikropłytki.

(287-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(287-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(287-2019)_Klauzula_RODO

(287-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

(287-2019)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 269/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób w obiekcie w Łodzi, przy ul. Tylnej 3a, zgodnie z art.138o ustawy "Prawo Zamówień Publicznych".

(269-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(269-2019)_Klauzula_RODO

(269-2019)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ_OFERTY

(269-2019)_Zalacznik_nr2-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY

(269-2019)_Zalacznik_nr3-WZOR_WYKAZU_WYKONANYCH_USLUG

(269-2019)_Zalacznik_nr4-WZOR_UMOWY

(269-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcy

(269-2019)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 049/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby Konsorcjum POL-OPENSCREEN oraz międzynarodowego przedsięwzięcia pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)".

(049-2019)_Zapytanie_ofertowe

(049-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(049-2019)_Formularz_Oferty

(049-2019)_Rzut_2_pietra_Budynku_Lodowa106

(049-2019)_Oswiadczenia _wykonawcy

(049-2019)_Klauzula_RODO

(049-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_oferentow (nowe)

(049-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na opracowanie, wdrożenie i obsługę strony internetowej konsorcjum POL-OPENSCREEN.

(001-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(001-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(001-2019)_Formularz_Oferty

(001-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert-korekta

(001-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_oferentow-v1

(001-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_oferentow-v2

(001-2019)_Informacja_o_wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]
ROK 2018ZAPYTANIE OFERTOWE nr 670/2018

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty w przedmiocie współpracy przy organizacji Konferencji naukowej - 8th International Weigl Conference pt. "Preventive and therapeutic vaccines in infection disease and cancer. Microorganisms in industrial and Medicinal Biotechnology".

(670-2018)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 663/2018

Instytut Biologii Medycznej PAN zaprasza do składania ofert na dostawę środków czystości ogólnego przeznaczenia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia.

(663-2018)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(663-2018)_Formularz-Srodki_Czystosci

(663-2018)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 526/2018

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na administrowanie siecią komputerową oraz stroną www Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

(526-2018)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(526-2018)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 411/2018

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Lodowej 106.

(411-2018)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(411-2018)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ_OFERTY

(411-2018)_Rzut_1_pietra_Budynku_Lodowa106_wer3

(411-2018)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 371/2018

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach zakładu inżynierii genetycznej kl. III w budynku przy ul. Lodowej 106 .

(371-2018)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(371-2018)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ_OFERTY

(371-2018)_Plan_Budynku_Lodowa106_parter-Laboratoria

(371-2018)_Projekt_Wentylacji_Lodowa106_parter-Laboratoria

(371-2018)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 358/2018

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę systemu do dokumentacji i analizy obrazu.

(358-2018)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(358-2018)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(358-2018)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 251/2018

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na dostawę ciekłego azotu

(251-2018)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(251-2018)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 85/2018

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę reaktora mikrofalowego wraz z podstawowym wyposażeniem.

(85-2018)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(85-2018)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(85-2018)_Odpowiedzi_na_pytania_nr1

(85-2018)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(85-2018)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia
ROK 2017ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1126/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę serwera do analiz danych z RNAseq.

UWAGA:
W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do 22.12.2017 r.

(1126-2017)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(1126-2017)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(1126-2017)_Zmodyfikowany_Opis_przedmiotu_zamowienia

(1126-2017)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 i 2018

Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, wg którego Instytut Biologii Medycznej PAN podlega obligatoryjnemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie powyższej usługi zgodnie z wymogami zawartymi w załączonym zaproszeniu.

(Bilans_2017-2018)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(Bilans_2017-2018)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 907/2017

Instytut Biologii Medycznej PAN zaprasza do składania ofert na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

(907-2017)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(907-2017)_Zalacznik-FORMULARZ

(907-2017)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 906/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę przystawki do pomiaru fluorescencji do spektrofotometru UV/Vis DeNovix DS. 11+ do pomiarów DNA/RNA i białek w mikroobjętości.

(906-2017)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(906-2017)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(906-2017)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(906-2017)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 900/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę spektrofotometru mikroobjętościowego UV/VIS.

(900-2017)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(900-2017)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(900-2017)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(900-2017)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 767/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę spektrofotometru mikroobjętościowego.

(767-2017)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(767-2017)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(767-2017)_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 719/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu do prowadzenia ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych.

(719-2017)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(719-2017)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(719-2017)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(719-2017)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 689/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu do prowadzenia ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych.

(689-2017)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(689-2017)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(689-2017)_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 672/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę szybkoobrotowej stołowej wirówki laboratoryjnej.

(672-2017)_Zapytanie_ofertowe

(672-2017)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(672-2017)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(672-2017)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 671/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę termomiksera z wymiennymi blokami grzejnymi.

(671-2017)_Zapytanie_ofertowe

(671-2017)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(671-2017)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(671-2017)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 526/2017

Instytut Biologii Medycznej PAN zaprasza do składania ofert na : Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Instytutu Biologii Medycznej PAN oraz firmy Linexim Sp. z o.o. w obiekcie przy ul. Lodowej 106 oraz obiektach przy ul. Lodowej 106a zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2146 z późn. zm.).

(526-2017)_Zaproszenie_do składania_ofert

(526-2017)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ

(526-2017)_Zalacznik_nr2

(526-2017)_Zalacznik_nr3

(526-2017)_Zalacznik_nr4

(526-2017)_Zalacznik_nr5-UMOWA

(526-2017)_Odpowiedzi_na_pytania_nr1

(526-2017)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(526-2017)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 427/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na na dostawę gazów technicznych z dzierżawą butli.

(427-2017)_Zaproszenie_do składania_ofert

(427-2017)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 421/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę kapilarnego cytometru przepływowego.

(421-2017)_Zaproszenie_do składania_ofert

(421-2017)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(421-2017)_Odpowiedzi_na_pytania_nr1

(421-2017)_Informacja_o_wyborze_oferty

(421-2017)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

POSTĘPOWANIE nr 411/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób w obiekcie w Łodzi, przy ul. Tylnej 3a, zgodnie z art.138o ustawy "Prawo Zamówień Publicznych".

(411-2017)_Zaproszenie_do składania_ofert

(411-2017)_Zalacznik_nr1

(411-2017)_Zalacznik_nr2

(411-2017)_Zalacznik_nr3

(411-2017)_Zalacznik_nr4

(411-2017)_Zalacznik_nr5-UMOWA

(411-2017)_Wyjasnienie_nr1

(411-2017)_Wyjasnienie_nr2

(411-2017)_Wyjasnienie_nr3

(411-2017)_Zmodyfikowane_Zaproszenie_do składania_ofert

(411-2017)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(411-2017)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

Uwaga:
Termin składania ofert został wydłużony do dnia 09-05-2017 roku, do godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 299/2017

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy środków czystości zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

(299-2017)_Zaproszenie_do składania_ofert

(299-2017)_Formularz_oferty_IBM_PAN środki czystości

(299-2017)_Informacja_o_wyborze_oferty
ROK 2016Konkurs ofert na zawarcie umowy licencyjnej na korzystanie z wynalazków

Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert ws. zawarcia umowy na udzielenie licencji wyłącznej na korzystanie z następujących wynalazków:

 1. "Zastosowanie pinafide i chaetochromin".
 2. "Sposób typowania inhibitorów NAD+-zależnej ligazy DNA".
 3. "Zastosowanie związków aryloenonowych".
 4. "Zastosownie związków podstawionego chromenu".

(Umowy_Licencyjne)_Zaproszenie_do_składania_ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 794/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę inkubatora z wytrząsarką.

(794-2016)_Zapytanie_ofertowe

(794-2016)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(794-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 793/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę autoklawu.

(793-2016)_Zapytanie_ofertowe

(793-2016)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(793-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 792/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę systemu FPLC.

(792-2016)_Zapytanie_ofertowe

(792-2016)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(792-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 782/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę pompy próżniowej olejowej, hybrydowej.

(782-2016)_Zapytanie_ofertowe

(782-2016)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(782-2016)_Odpowiedzi_na_pytania-v1

(782-2016)_Odpowiedzi_na_pytania-v2

(782-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(782-2016)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

Ogłoszenie o przetargu pisemnym, nieograniczonym na wynajem pomieszczeń
w budynku przy ul. Tylnej 3a.

Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń na cele laboratorium naukowego lub badawczo/wdrożeniowego położonych w budynku, adres Łódź ul. Tylna 3a, dzielnica Śródmieście na okres do 3 lat.

(Wynajem_Pomieszczen_Tylna3a_2016-10)_Ogloszenie_Przetargowe

(Wynajem_Pomieszczen_Tylna3a_2016-10)_Formularz_Ofertowy

(Wynajem_Pomieszczen_Tylna3a_2016-10)_Formularz_Ofertowy-magazyn

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 716/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę wirówki preparatywnej z rotorem kątowym.

(716-2016)_Zapytanie_ofertowe

(716-2016)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(716-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

Instytut Biologii Medycznej PAN, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, podlega obligatoryjnemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym prosimy o złożenie oferty cenowej za wykonanie badania sprawozdania finansowego instytutu wraz z oświadczeniami wymienionymi w załączonym zaproszeniu.

(Bilans-2016)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(Bilans-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 702/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch systemów wyparki obrotowej z wyposażeniem.

(702-2016)_Zapytanie_ofertowe

(702-2016)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(702-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(702-2016)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 686/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę dwuwiązkowego spektrofotometru UV/VIS z przystawką do pomiarów w kropli typu nanodrop.

(686-2016)_Zapytanie_ofertowe

(686-2016)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(686-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(686-2016)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 683/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę pompy próżniowej olejowej, hybrydowej.

(683-2016)_Zapytanie_ofertowe

(683-2016)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(683-2016)_Odpowiedzi_na_pytania

(683-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

*** (683-2016)_Uniewaznienie_postepowania ***

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 682/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę wirówki próżniowej do odparowywania rozpuszczalników.

(682-2016)_Zapytanie_ofertowe

(682-2016)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(682-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(682-2016)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 679/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę liofilizatora stołowego z wyposażeniem.

(679-2016)_Zapytanie_ofertowe

(679-2016)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(679-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

(679-2016)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 659/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na wykonanie okresowego rocznego przeglądu w zakresie konstrukcyjno-budowlanym budynków Instytutu Biologii Medycznej PAN przy ul. Lodowej 106 i Tylnej 3a w Łodzi.

(659-2016)_Zapytanie_ofertowe

(659-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Konkurs ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. "Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snail" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MAESTRO.

Audyt_MAESTRO_konkurs_ofert

Audyt_MAESTRO_zalaczniki

(Audyt_MAESTRO)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 591/2016

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę stacji oczyszczania wody.

(591-2016)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(591-2016)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 362/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę wirówki z chłodzeniem.

(362-2016-4.8)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(362-2016-4.8)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 361/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych.

(361-2016-4.8)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(361-2016-4.8)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 531/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę komory do pracy sterylnej w warunkach kontrolowanego stężenia tlenu i dwutlenku węgla.

(531-2016-4.8)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(531-2016-4.8)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(531-2016-4.8)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 465/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o administrowanie siecią komputerową oraz stroną www Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

(465-2016-4.8)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(465-2016-4.8)_Odpowiedzi_na_pytania

(465-2016-4.8)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 442/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na wykonanie okresowego przeglądu przewodów kominowo -wentylacyjnych w budynkach Instytutu Biologii Medycznej PAN przy ul. Lodowej 106 i Tylnej 3a w Łodzi.

(442-2016-4.8)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(442-2016-4.8)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 441/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej w budynkach Instytutu Biologii Medycznej PAN przy ul. Lodowej 106 i Tylnej 3a w Łodzi.

(441-2016-4.8)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(441-2016-4.8)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 429/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Lodowej 106 i Tylnej 3a.

(429-2016-4.8)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(429-2016-4.8)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Zapytanie cenowe dotyczące administrowania stroną www
Instytutu Biologii Medycznej PAN

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen, celem ewentualnego udzielenia zamówienia na administrowanie stroną internetową www.ibmpan.pl

Zapytanie Cenowe na administrowanie stroną WWW

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 369/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Lodowej 106 i Tylnej 3a.

(369-2016-4.8)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(369-2016-4.8)_Uniewaznienie_Postepowania

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem
wolnostojącego parterowego budynku przy ul. Tylnej 3 w Łodzi

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem wolnostojącego parterowego budynku na cele laboratorium naukowego lub badawczo/wdrożeniowego, adres Łódź ul. Tylna 3, dzielnica Śródmieście na okres do 5 lat.

Ogłoszenie na wynajem pomieszczeń

Formularz Ofertowy

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń
w budynku przy ul. Tylnej 3 w Łodzi

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń na cele laboratorium naukowego lub badawczo/wdrożeniowego połozonych w budynku, adres Łódź ul. Tylna 3, dzielnica Śródmieście na okres do 3 lat.

Ogłoszenie na wynajem pomieszczeń

Formularz Ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 165/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy ciekłego azotu.

(165-2016-4.8)_Zaproszenie_do_składania_ofert

(165-2016-4.8)_Informacja_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy środków czystości zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

(149-2016-4.)8_Zaproszenie_do składania_ofert

(149-2016-4.8)_Formularz_oferty_IBM_PAN środki czystości

(149-2016-4.8)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcy

(149-2016-4.8)_Informacja_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 122/2016/4.8a

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę dostawy Inkubatora CO2.

(122-2016-4.8a)_Zaproszenie_do_składania_ofert_na_dostawę_Inkubatora_CO2

(122-2016-4.8a)_Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcy

(122-2016-4.8a)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 61/2016/4.8a

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę dostawy Termocyklera.

(61-2016-4.8a)_Zaproszenie_termocykler

(61-2016-4.8a)_Specyfikacja dla termocyklera

(61-2016-4.8a)_Wybor_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/2016/4.8a

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na system do chromatografii typu flash sprzężony ze spektrometrem masowym pojedynczy kwadrupol.

Zaproszenie_system_do_chromatografii_G_78_AO_3

Opis_system_do_chromatografii_G_78_AO_3

Wybor_oferty_35-2016-4.8a

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 34/2016/4.8a

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na system do średniociśnieniowej chromatografii preparatywnej typu flash.

Zaproszenie_system_do_sredniocisnieniowej_chromatografii_G_79_ZL_2

Opis_system_do_sredniocisnieniowej_chromatografii_G_79_ZL_2

Odpowiedzi_na_pytania_system_do_sredniocisnieniowej_chromatografii_G_79_ZL

Odpowiedzi_na_pytania_system_do_sredniocisnieniowej_chromatografii_G_79_ZL_II

Odpowiedzi_na_pytania_system_do_sredniocisnieniowej_chromatografii_G_79_ZL_III

Wybor_oferty_system_do_sredniocisnieniowej_chromatografii_G_79_34-2016-4.8a

Informacja_o_udzieleniu_zamowienia_34_2016
ROK 2015ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

Instytut Biologii Medycznej PAN, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, podlega obligatoryjnemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym prosimy o złożenie oferty cenowej za wykonanie badania sprawozdania finansowego instytutu wraz z oświadczeniami wymienionymi w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015.

Wybór oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 672/2015/4

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę dostawy Systemu do średniociśnieniowej chromatografii preparatywnej.

Zaproszenie_system_do_sredniocisnieniowej_chromatografii_preparatywnej

Opis system_do_sredniocisnieniowej_chromatografii_preparatywnej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 639/2015/4.8a

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę dostawy Termocyklera.

Zaproszenie_termocykler

Specyfikacja termocykler_2

Uniewaznienie_termocykler

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 638/2015/4.8a

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę dostawy systemu do przechowywania materiału w ciekłym azocie poziomu LN2.

Zaproszenie_system_do_przechowywania

Specyfikacja tank do przechowywania w ciekłym azocie

System_do_przechowywania_wybor_oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 632/2015/4.8a

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę dostawy systemu do chromatografii, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Zaproszenie_system_do_chromatografii_2

Opis_przedmiotu_system_do_chromatografii_2

Wybor_oferty_system_do_chromatografii

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 578/2015/4.8a

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę dostawy systemu do chromatografii, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Zaproszenie_system_do_chromatografii

Opis_przedmiotu_system_do_chromatografii

Uniewaznienie_system_do_chromatografii

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 454/2015/4.8 *

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 454/2015/4.8

Formularz oferenta

Wybór oferty do zapytania nr 454/2015/4.8

* Termin składania ofert zostaje przedłużony do 26 listopada 2015 roku do godz. 15:00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 265/2015/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na przegląd przewodów kominowo-wentylacyjnych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 265/2015/4.8

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 262/2015/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na przegląd instalacji gazowej zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 262/2015/4.8

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA ZEWNĘTRZNEGO AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Instytut Biologii Medycznej PAN zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia zewnętrznego audytu działalności statutowej. Termin składania dokumentów upływa w dniu 26 maja 2015 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

POSTĘPOWANIE NR ZP2-2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę fizycznej ochrony mienia i osób w obiekcie IBM PAN przy ul. Lodowej 106 oraz Linexim Sp z o.o. przy ul. Lodowej 106a w Łodzi.

 1. OGLOSZENIE_OCHRONA_LODOWA_ 201504

 2. SIWZ_OCHRONA_LODOWA_ 201504

 3. ZALACZNIK-SIWZ_OCHRONA_LODOWA_ 201504

 4. WYJASNIENIE-SIWZ_OCHRONA_LODOWA_ 201504

 5. SIWZ_OCHRONA_LODOWA_201504-modyfikacja

 6. SIWZ_OCHRONA_LODOWA_201504-wyjasnienia

 7. ZALACZNIK-SIWZ_OCHRONA_LODOWA_201504-modyfikacja

 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uwaga: Termin składania ofert został wydłużony do 5.05.2015 roku do godz. 13:00

POSTĘPOWANIE NR ZP1-2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę fizycznej ochrony mienia i osób w obiekcie IBM PAN przy ul. Tylnej 3a w Łodzi.

 1. OGLOSZENIE_OCHRONA_TYLNA_ 201504

 2. SIWZ_OCHRONA_TYLNA_ 201504

 3. ZALACZNIK-SIWZ_OCHRONA_TYLNA_ 201504

 4. SIWZ_OCHRONA_TYLNA_201504-modyfikacja

 5. SIWZ_OCHRONA_TYLNA_201504-wyjaśnienia

 6. ZALACZNIK-SIWZ_OCHRONA_TYLNA_201504-modyfikacja

 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uwaga: Termin składania ofert został wydłużony do 5.05.2015 roku do godz. 12:00

POSTĘPOWANIE NR 129/2015/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę Komory laminarnej Biohazard klasy II o szerokości 150 cm, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert

Opis zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę gazów technicznych wraz z dzierżawą zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia:

ZapytanieOfertowe-GazyTechniczne.pdf

WyborOferty-GazyTechniczne.pdf

POSTĘPOWANIE NR 020/2015/4.8

 1. Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia:

  Zaproszenie(art-biurowe).pdf

  Formularz_oferty(art-biurowe).docx

  Zawiadomienie-Wybor(art-biurowe).pdf

 2. Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o ponowne przedstawienie ofert na dostawę środków czystości zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia:

  Zaproszenie(srodki-czyst).pdf

  Formularz_oferty(srodki-czyst).docx

  Uniewaznienie_poprzedniego postepowania(srodki-czyst).pdf

  Zawiadomienie-Wybor(srodki-czyst).pdf
ROK 2014Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 01-2014) na dostawę odczynników dla potrzeb laboratorium.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

OGŁOSZENIE_ZP_01_2014.doc SIWZ_01_2014.doc

Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcy.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcy_2.pdf

informacja_o_wyborze_oferty_ZP_01-2014.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 56/2014

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na zakup odczynników laboratoryjnych. Zakup finansowany jest w ramach programu polsko-norweska współpraca badawcza pt. Molecular Mechanisms of Tissue Fibrosis - (MOMENTO):

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_56-2014.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 56/2014/2

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na zakup odczynników laboratoryjnych. Zakup finansowany jest w ramach programu polsko-norweska współpraca badawcza pt. Molecular Mechanisms of Tissue Fibrosis - (MOMENTO):

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_56-2014-2.pdf

informacja_o_wyniku_postepowania.pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

Instytut Biologii Medycznej PAN, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, podlega obligatoryjnemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym prosimy o złożenie oferty cenowej za wykonanie badania sprawozdania finansowego instytutu wraz z oświadczeniami wymienionymi w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie_do_skladania_ofert_bad_spraw_fin_2014.pdf

Wynik_badanie_bilansu_2014.pdf
ROK 2013ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

Instytut Biologii Medycznej PAN, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, podlega obligatoryjnemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym prosimy o złożenie oferty cenowej za wykonanie badania sprawozdania finansowego instytutu wraz z oświadczeniami wymienionymi w załączonym zaproszeniu.

ZAPROSZENIE_do złożenia oferty 2013.pdf

informacja_o_wyborze_wykonawcy.pdf

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym
ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usługi udzielenia kredytu
do wysokości 1.500.000 zł przeznaczonego
na finansowanie projektu, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej

Ogłoszenie_o_dialogu_technicznym.pdf

Wniosek_dialog.docx

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 01/57/2013) na dostawę wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

ogłoszenie__01-57-2013.doc siwz_ZP_01-57-2013.doc

odpowiedzi_na_pytania__01-57-2013.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_oferentów_ZP_01-57-2013.pdf

informacja_o_wyborze_wykonawcy_ZP_01-57-2013.pdf

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (nr sprawy ZP 01/57/2013/WR) na dostawę akcesoriów do mikroskopu Nikon EclipseTi.

ogłoszenie__o_zamiarze_zawarcia_umowy_01-57-2013-WR.doc

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 02-66-2013) na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej z doposażeniem.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

SIWZ_ZP__02-66-2013.doc

ogłoszenie__ZP_02-66-2013.doc

informacja_o_wyniku_ZP-02-66-2013.pdf
ROK 2012Ogłoszenie_ZP_01-61-2012.doc

o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

siwz_ZP_01-61-2012.doc

WYNIK_POSTĘPOWANIA__ZP_01-61-2012.pdf

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 02-61-2012) na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

ogłoszenie__02-61-2012.doc

siwz_ZP_02-61-2012.doc

odpowiedzi_na_pytania_oferentow__02-61-2012.doc

ZP_02_61_2012_odpowiedzi_na_pytania.pdf Informacja_o_wyniku_ZP_02_61_2012_.pdf

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 03-61-2012) na dostawę zasilacza do aparatu do elektroforezy dwukierunkowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

ogłoszenie__03-61-2012.doc

siwz_ZP_03-61-2012.doc

unieważnienie__03-61-2012.doc

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 04-61-2012) na dostawę dwóch zestawów do elektroforezy i transferu białek.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

ogłoszenie__04-61-2012.doc

siwz_ZP_04-61-2012.doc

odpowiedzi_na_pytania_i_modyfikacja_SIWZ_04-61-2012.pdf

ogłoszenie_o_zmianie_ZP_04-61-2012.doc

Wyniki_ZP_04_61_2012.pdf

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 05-61-2012) na dostawę zasilacza do aparatu do elektroforezy dwukierunkowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

ogłoszenie__05-61-2012.doc

siwz_ZP_05-61-2012.doc

odpowiedzi_na_pytania_i_modyfikacja_SIWZ__05-61-2012.pdf

informacja_o_wyborze_wykonawcy_ZP-05-61-2012.pdfROK 2010OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na objęcie funkcji Kierownika Administracyjnego Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – 72.22.41.00-2; CPV - 79.41.10.00-8; CPV - 79.42.00.00-4) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę wysokoprzepustowych systemów do amplifikacji DNA w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę cytometrów przepływowych oraz automatycznych systemów do analiz poliformizmów i mutacji w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę automatycznej płuczki mikropłytek Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów promocyjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch zamrażarek niskotemperaturowych Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch zamrażarek niskotemperaturowych Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę spektrometrów w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu chłodniczego w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę inkubator z regulowaną atmosferą gazową w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch komór laminarnych, czytnika mikropłytek i płuczki do mikropłytek w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę autoklawu w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę czytnika płytek Elisa w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę inkubatora do płytek wielopozycyjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę komory nastołowej do pracy z kwasami nukleinowymi w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę naczynia Dewara do ciekłego azotu w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę nukleofektora do transfekcji komórek eukariotycznych Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę sonikatora w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę spektroluminometru do płytek wielopozycyjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę system do dokumentacji żeli w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę system do oczyszczania wody w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę wytrząsarek do hodowli bakteryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę wytrząsarek hodowlanych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa, wirówki laboratoryjnej, mikroskopu odwróconego i zestawu komputerowego Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę zamrażarki laboratoryjnej Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do elektroforezy kapilarnej w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę wirówek laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) . Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postaci pliku archiwalnego (.rar) znaleźć można tutaj

OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy (zamówienie z wolnej ręki)na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach Projektu POIG01.01.02-10-107/09 (CPV – patrz ogłoszenie) .

BIP > Archiwum przetargów