BIP > Aktualne postępowania

Zaktualizowano: 19.12.2019ROK 2019POSTĘPOWANIE nr 801/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu do PCR w czasie rzeczywistym.

(801-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(801-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(801-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 755/2019) na roboty budowlane

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Adaptację pomieszczeń laboratoryjnych na cele Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych i Laboratorium Chemicznego.

Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_755_2019

Odpowiedzi_na_pytania_oferenta_ZP_755_2019

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_755_2019

Informacja_o_wyborze_oferty_ZP_755_2019

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

SIWZ_ZP_755_2019

zalaczniki_755_2019

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 678/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę automatycznej stacji robotycznej i komory laminarnej.

(678-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(678-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(678-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 553/2019) na roboty budowlane

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Adaptację pomieszczeń laboratoryjnych na cele Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych i Laboratorium Chemicznego.

Ogloszenie o zamowieniu 533/2019

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_553_2019

(533-2019)_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

SIWZ 533/2019

zalaczniki_533-2019

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 646/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę homogenizatora kulkowego.

(646-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(646-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(646-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 403/2019) na roboty budowlane

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na na Adaptację dwóch pomieszczeń na cele Pracowni Skriningowej Bakteriologicznej.

Ogloszenie o zamowieniu 403/2019

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszono poniżej:

SIWZ 403/2019

zalaczniki 403/2019

Odowiedzi_na_pytania_Wykonawcy_403_2019

(403-2019)_Informacja_z_otwarcia_ofert

(403-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 402/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę czytnika mikropłytek.

(402-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(402-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(402-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 350/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę pełnienia obowiązków inwestora zastępczego nad zadaniem pn. Adaptacja pomieszczeń na cele laboratorium Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych oraz pomieszczeń laboratoryjnych dla potrzeb Laboratorium Chemicznego przy ul. Tylnej 3A w Łodzi.

(350-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(350-2019)_Klauzula_RODO

(350-2019)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ_OFERTY

(350-2019)_Zalacznik_nr2-OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

(350-2019)_Zalacznik_nr3-WYKAZ_OSOB

(350-2019)_Zalacznik_nr4-WYKAZ_USLUG

(350-2019)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 345/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę stacji obliczeniowej GPU.

(345-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(345-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(345-2019)_Klauzula_RODO

(345-2019)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 325/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę wielodetekcyjnego czytnika płytek.

(325-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(325-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(325-2019)_Klauzula_RODO

(325-2019)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 302/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę mikroskopu z systemem do obrazowania.

(302-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(302-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(302-2019)_Klauzula_RODO

(302-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_v1

(302-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

(302-2019)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 293/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę wielodetekcyjnego czytnika płytek.

(293-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(293-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(293-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia-SPROSTOWANIE

(293-2019)_Klauzula_RODO

(293-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_v1

(293-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_v2

(293-2019)_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 287/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę czytnika wielodetekcyjnego na mikropłytki.

(287-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(287-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(287-2019)_Klauzula_RODO

(287-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

(287-2019)_Informacja_o_udzieleniu_zamowienia

[pobierz wszystko w zip]

POSTĘPOWANIE nr 269/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób w obiekcie w Łodzi, przy ul. Tylnej 3a, zgodnie z art.138o ustawy "Prawo Zamówień Publicznych".

(269-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(269-2019)_Klauzula_RODO

(269-2019)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ_OFERTY

(269-2019)_Zalacznik_nr2-WZOR_OSWIADCZENIA_WYKONAWCY

(269-2019)_Zalacznik_nr3-WZOR_WYKAZU_WYKONANYCH_USLUG

(269-2019)_Zalacznik_nr4-WZOR_UMOWY

(269-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcy

(269-2019)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 049/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby Konsorcjum POL-OPENSCREEN oraz międzynarodowego przedsięwzięcia pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)".

(049-2019)_Zapytanie_ofertowe

(049-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(049-2019)_Formularz_Oferty

(049-2019)_Rzut_2_pietra_Budynku_Lodowa106

(049-2019)_Oswiadczenia _wykonawcy

(049-2019)_Klauzula_RODO

(049-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_oferentow (nowe)

(049-2019)_informacja_o wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2019

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na opracowanie, wdrożenie i obsługę strony internetowej konsorcjum POL-OPENSCREEN.

(001-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(001-2019)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(001-2019)_Formularz_Oferty

(001-2019)_Zaproszenie_do_skladania_ofert-korekta

(001-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_oferentow-v1

(001-2019)_Odpowiedzi_na_pytania_oferentow-v2

(001-2019)_Informacja_o_wyniku_postepowania

[pobierz wszystko w zip]
ROK 2018ZAPYTANIE OFERTOWE nr 670/2018

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty w przedmiocie współpracy przy organizacji Konferencji naukowej - 8th International Weigl Conference pt. "Preventive and therapeutic vaccines in infection disease and cancer. Microorganisms in industrial and Medicinal Biotechnology".

(670-2018)_Zaproszenie_do_skladania_ofertPoprawiono: piątek, 20, grudzień 2019 09:45

BIP > Aktualne postępowania